حلبی (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه

حلبی به معنای اهل حلب -شهری در سوریه- است و ممکن است به افراد زیر اشاره کند: