تغییرات مرتبط با چهار مرغ ابراهیم

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹ ‏۰۸:۲۰
   
نام صفحه:

‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۱:۴۳  سیل عرم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
     ‏۰۸:۴۴  آزر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۲۷). . [Shamsoddin‏؛ Hasanejraei‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پدر یا عموی ابراهیم)
      ‏۰۸:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های آماده ترجمه (هات‌کت))
      ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (نوشتن شناسه)
 جز   ‏۰۶:۱۴  سوره بقره‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۳:۳۲  آزر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۴۲۲). . [Shamsoddin‏؛ Hasanejraei‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (نوشتن شناسه: ناکامل)
      ‏۱۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۲۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی و اصلاح متن)
 جز    ‏۰۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
     ‏۱۳:۰۱  فرعون‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۲). . [Saeedzamani‏؛ Roohish‏]
 جز    ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۱). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۸:۴۲  الگو:پیامبران در قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۸:۳۹  آزر‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۴۷۲). . [Shamsoddin‏ (۱۲×)]
 جز    ‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پدر یا عموی ابراهیم)
 جز    ‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پدر یا عموی ابراهیم: افزایش جزیی)
 جز    ‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۵۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جعبه اطلاعات)
 جز    ‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پدر یا عموی ابراهیم)
 جز    ‏۰۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش شناسه)
 جز    ‏۰۷:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز    ‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مستندسازی)
 جز    ‏۰۶:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پانویس)
 جز    ‏۰۶:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (آمرزش‌طلبی ابراهیم برای آزر)

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۱:۵۱  فرعون‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۲:۰۵  بنی‌اسرائیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶۶). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۵۰  آزر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۷). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال مطالب به یادداشت)
 جز    ‏۰۹:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۸:۵۵  آزر‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۵۶۳). . [Shamsoddin‏ (۷×)]
 جز    ‏۱۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پدر یا عموی ابراهیم)
 جز    ‏۱۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پدر یا عموی ابراهیم)
 جز    ‏۱۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پدر یا عموی ابراهیم)
 جز    ‏۱۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (شخصیت‌شناسی: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۵۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش و جابه جایی مطالب)
 جز    ‏۱۳:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
     ‏۰۶:۴۲  صحف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:کتاب‌های مقدس (هات‌کت))
     ‏۰۶:۲۱  انجیل‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰۷). . [Sarsm‏؛ Zakeri‏ (۲×)؛ Rezapour‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۰۶:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز    ‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (+رده:کتاب مقدس، +رده:مسیحیت (هات‌کت))
 جز    ‏۰۵:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر کلمه کتاب دینی به کتاب مقدس) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)