تغییرات مرتبط با عدلیه

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ ‏۱۶:۱۶
   
نام صفحه:

‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۰۴  شیخ مفید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (آثار: اصلاح پانویس بر اساس شیوه نامه)
 جز   ‏۰۹:۴۴  شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۲:۱۴  تقیه‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [M.r.seifi‏؛ Salehi‏ (۱۱×)]
 جز    ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (حکم تکلیفی)
 جز    ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (تقسیمات تقیه از نظر حکم شرعی)
 جز    ‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (تقیه مسلمان از مسلمان)
 جز    ‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۸۸). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (دلیل عقلی)
 جز    ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (سیره پیامبر(ص))
 جز    ‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (دلیل‌های روایی)
 جز    ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (دلیل‌های قرآنی)
 جز    ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (دلیل‌های قرآنی)
 جز    ‏۱۰:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (دلیل‌های قرآنی)
 جز    ‏۱۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۹۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (دلایل‌ جواز تقیه)
 جز    ‏۱۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (دلیل‌های روایی)

‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۸

     ‏۰۷:۳۶  اصول دین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
     ‏۰۶:۰۳  هدایت تشریعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: اصلاح منابع)
     ‏۰۶:۰۱  هدایت تکوینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: .)
     ‏۰۵:۲۶  اجماع‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸). . [Salehi‏؛ M.r.seifi‏]
      ‏۰۵:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ناوبری)
 جز    ‏۰۴:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۶۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۸

     ‏۲۰:۱۹  اجماع‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۰۳). . [M.r.seifi‏ (۲×)]
      ‏۲۰:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۲). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
      ‏۲۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۱). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اقسام: اصلاح عبارت درباره اجماع تعبدی) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۰۹:۳۸  حسن بصری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۰). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (استادان)

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۵۱  ثواب و عقاب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۱۲:۳۷  تجرید الاعتقاد (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۱۲:۳۶  حدوث و قدم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۱۲:۱۹  حسن بصری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)