صفحه‌های محافظت‌شده

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس پرونده:Greenbg rounded2 rtl.pngخالی بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس پرونده:Greenbg rounded rtl.pngخالی بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ویکی‌ شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۱۴/۱۲۳٬۰۸۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی شیعه:تأییدپذیری۲۵٬۲۰۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی شیعه:واژه‌نامه۴۷٬۷۸۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۳ ویکی شیعه:شیوه ارجاع به منابع۲۷٬۳۲۵ بایت بی‌پایان Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده تقاضای کاربران ویکی
‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۹ ویکی شیعه:شیوه ارجاع به منابع۲۷٬۳۲۵ بایت بی‌پایان Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۰۱ ویکی شیعه:ورودی کاربران۳۲۰ بایت بی‌پایان Fallah (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۰ ویکی‌شیعه:واژه‌نامه۶۲ بایت بی‌پایان Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده ویکی‌شیعه:واژه‌نامه به ويکی شيعه:واژه‌نامه منتقل شد
‏۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۲ ویکی‌شیعه:شیوه ارجاع به منابع۷۸ بایت بی‌پایان Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده ویکی‌شیعه:شیوه ارجاع به منابع به ويکی شيعه:شیوه ارجاع به منابع منتقل شد
‏۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۲ ویکی‌شیعه:تأییدپذیری۶۳ بایت بی‌پایان Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده ویکی‌شیعه:تأییدپذیری به ويکی شيعه:تأییدپذیری منتقل شد