محرم (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه

محرم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. مُحَرَّم که یکی از ماه‌های قمری‌است.
  2. وقایع ماه محرّم که به رویدادهای تاریخی و مهم این ماه اشاره دارد.
  3. مُحرِم که به شخص در حال احرام حج گفته می‌شود.
  4. مَحرَم که در مقابل نامحرم است و احکام خاصی بر محرم و نامحرم اطلاق می‌شود که در فقه آمده است.