شیخین

از ویکی شیعه

شیخین، به معنای دو شیخ یا دو بزرگ، اصطلاحی است كه در حوزه‌های گوناگون به افراد مختلفی اشاره دارد:

پانویس

  1. محدثی، فرهنگ غدیر، ۱۳۹۲ش، ص۳۵۰.
  2. مدرس تبریزی، ریحانة الادب، ۱۳۶۹ش، ج۳، ص۳۳۴.

منابع

  • محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، قم، نشر معروف، ۱۳۹۲ش.
  • مدرس تبریزی، میرزا محمدعلی، ریحانة الادب، انتشارات خیام، ۱۳۶۹ش.