تغییرات مرتبط با دماء ثلاثة

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۶:۵۵
   
نام صفحه:

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۴:۱۵  یائسگی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۶). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۴:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (سن یائسگی)
 جز     ‏۱۴:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (احکام)
 جز    ‏۱۴:۱۱  احتکار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۴:۰۸  نجاست کفار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۱۴:۰۵  مجهول المالک‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۱۱:۵۹  واجبات نماز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (حذف از رده:مقاله‌های جدید رده‌انبوه)

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۲:۵۴  نجاست سگ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۲). . [Shamsoddin‏؛ Rezvani‏]
 جز     ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: تمیزکاری)
 جز     ‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۲۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
      ‏۱۲:۴۶  حیض‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۷). . [Safaei‏ (۳×)]
       ‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (احکام حائض)
       ‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (احکام حائض)
       ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵۶). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (احکام حائض)
      ‏۱۱:۲۷  استحاضه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۳). . [Shamsoddin‏؛ Safaei‏ (۳×)]
       ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌های خون استحاضه)
       ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:احکام طهارت (هات‌کت))
       ‏۱۱:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۶  غساله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:احکام طهارت، + رده:آب‌ها (هات‌کت))
 جز    ‏۱۰:۲۵  وجوهات شرعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)

‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۹:۳۶  نجس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵). . Sayedisphahani (بحث | مشارکت‌ها) (موارد دیگر)
 جز    ‏۱۴:۱۹  نماز میت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اصطلاحات فقهی به رده:اصطلاحات باب نماز رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۴:۱۹  نماز آیات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اصطلاحات فقهی به رده:اصطلاحات باب نماز رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۴:۱۹  ارکان نماز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اصطلاحات فقهی به رده:اصطلاحات باب نماز رده‌انبوه)

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۴:۱۰  احکام شرعی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۳). . [Shadpoor‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۴:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۴:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (حکم حکومتی)
 جز    ‏۱۴:۰۴  خمر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳). . [Shadpoor‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۴:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (در فقه)
 جز     ‏۱۴:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (تحریم تدریجی خمر)

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰

      ‏۰۸:۴۴  اطعمه و اشربه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴۶). . [Rezapour‏ (۲×)]
       ‏۰۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۱). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
       ‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (مبحث اطعمه(خوراکی ها))

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۴:۱۳  استمناء‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۶۲). . [Bazeli‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۴:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (استمناء حرام و استمناء حلال)
 جز     ‏۱۴:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۴:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (استمناء حرام و استمناء حلال)
 جز     ‏۱۴:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (استمناء حرام و استمناء حلال)

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۴:۱۹  غسل جنابت‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۸). . [Bazeli‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۴:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (صحت روزه متوقف بر غسل جنابت)
 جز     ‏۱۴:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (صحت روزه متوقف بر غسل جنابت)
 جز     ‏۱۴:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (عوامل جنابت)