فهرست آثار خواجه نصیر‌الدین طوسی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست آثار خواجه نصیر‌الدین طوسی مجموعه کتاب‌‌ها و تألیفات خواجه نصیرالدین طوسی (متوفای ۶۷۲ق) است که بیش از ۱۸۰ کتاب و رساله علمی در موضوعات متفاوت به رشته تحریر درآورد. این آثار عبارتند از:[۱]

 1. تحریر اقلیدس
 2. تحریر مجسطی
 3. تحریر الاکر تالیف مانالاوس
 4. تحریر کتاب الاکر تالیف ثاوذوسیوس
 5. تحریر کتاب الماخوذات فی اصول الهندسة
 6. تاب تحریر المعطیات فی الهندسة
 7. تحریر کتاب الکرة المتحرکة
 8. تحریر معرفة مساحة الاشکال البسیطة و الکریة
 9. تحریر کتاب اللیل و النهار
 10. تجریر کتاب المناظر
 11. تحریر الکتاب جرمی النیرین و بعدیهما
 12. تحریر مطالع
 13. تحریر طلوع و غروب
 14. تحریر کتاب المفروضات
 15. تحریر کتاب ظاهرات الفلک
 16. تحریر کره و استوانه
 17. تحریر کتاب المساکن
 18. الاسطوانة
 19. المخروطات
 20. رساله در احوال خطوط
 21. کشف القناع عن اسرار شکل القطاع
 22. تربیع الدائرة
 23. رسالة فی انعطاف الشعاع و انعکاسه
 24. کتاب تسطیح الکرة و المطالع
 25. رساله رد بر مصادره اقلیدس
 26. رساله (در آخر مجموعه کتب ریاضی خواجه)
 27. جوامع الحساب بالتخت و التراب
 28. رساله در علم مثلث
 29. رساله در حساب و جبر و مقابله
 30. رساله معینیه یا المفید در هیئت
 31. شرح معینیه
 32. زبدة الهیئة
 33. زبدة الادراک فی هیئه الافلاک
 34. مختصر در معرفت تقویم
 35. مدخل فی علم النجوم
 36. ترجمه صور الکواکب
 37. تذکره نصیریه در هیئت
 38. شرح ثمرة بطلمیوس
 39. زیج ایلخانی
 40. رساله در بیان صبح کاذب
 41. رساله در تحقیق قوس قزح
 42. بیست باب در معرفت اسطرلاب
 43. اساس الاقتباس
 44. تجرید المنطق
 45. تجرید الاعتقاد در علم کلام
 46. شرح اشارات
 47. قواعد العقائد
 48. فصول نصیریة
 49. مصارع المصارع
 50. تلخیص المحصل
 51. تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار در منطق
 52. اخلاق ناصری
 53. اوصاف الاشراف
 54. رساله در موجودات و اقسام آن
 55. رساله در بقاء نفس انسانی
 56. رساله در صدور موجودات از حضرت حق
 57. رساله در اثبات جوهر مفارق
 58. رساله رد ایراد کاتبی بر دلیل حکما در اثبات واجب
 59. شرح رسالة العلم
 60. رساله سوالیه خواجه از عین الزمان جیلی
 61. مفاوضات
 62. مواخذات
 63. جواب اسئله شمس الدین محمد کیشی
 64. الاسئلة النصیریة
 65. رساله در جواب اسئله محی الدین
 66. مسائل هفت گانه
 67. جواب اسئله چند که از روم پرسش شده
 68. جواب اسئله سید رکن الدین
 69. نامه خواجه به اثیر الدین ابهری
 70. رساله در جواب نجم الدین دبیران
 71. رساله دیگر در جواب همان فاضل
 72. رساله دیگر در جواب سوال کاتبی
 73. جواب محقق طوسی
 74. رساله در نفوس ارضیه و قوای آنها
 75. رساله در اتحاد مقول علیه و مقول
 76. مقاله در اینکه مفهوم از ادراک تعقل است
 77. جواب عز الدوله سعد بن منصور بن کمونه
 78. جواب خواجه به سوال یکی از حکما درباره تنفس
 79. جواب خواجه طوسی به پرسش یکی از دانشمندان در باره مزاج اعضا
 80. جواب در خیریت وجود
 81. العلل و المعلولات
 82. رساله در بحث از علل و معلولات مترتبه
 83. فوائد ثمانیه در حکمت به عربی
 84. المقالات الست
 85. جواهر نامه
 86. جواهر الفرائض
 87. معیار الاشعار
 88. رساله آداب المتعلمین عربی
 89. ذیل جهانگشا
 90. رساله در رسم و آئین پادشاهان قدیم
 91. رساله در رمل به فارسی
 92. مدخل الرمل
 93. رساله ای دیگر در احکام دوازده خانه رمل
 94. اختصاری از رساله رمل
 95. رساله استخراج خبایا
 96. مقولات عشر
 97. ربط الحادث بالقدیم
 98. رساله الامامة
 99. رساله اثبات وحدة الله جل جلاله
 100. رساله جبر و اختیار
 101. رساله اثبات عقل فعال
 102. رسالة اعتقادیة
 103. اقسام الحکمة
 104. الحواشی علی کلیات القانون
 105. ضوابط الطب
 106. رساله ضرورت مرگ
 107. نصیحت نامه
 108. خلافت نامه
 109. رساله در باب قبله تبریز
 110. مقاله ارشمیدس در تکسیر دایره
 111. اخلاق محتشمی
 112. تقویم علائی
 113. نامه ای از خواجه
 114. فوائد
 115. تجرید فی الهندسه
 116. کتاب البلاغ
 117. اختیارات مسیر القمر
 118. کتاب الظفر
 119. رساله در تقویم و حرکات افلاک
 120. کتاب البارع در علوم تقویم
 121. تحصیل در علم نجوم
 122. سی فصل در هیئت و نجوم
 123. مختصر کرای ارشمیدس
 124. بیت الباب
 125. کتاب صد باب در معرفت اسطرلاب
 126. مقاله در موسیقی
 127. رساله در شکل قطاع سطحی
 128. رساله در علم رمل
 129. نهایة الادراک فی درایة الافلاک در هیئت
 130. کتاب التسهیل فی النجوم
 131. اثبات واجب
 132. رسالة النصیریة
 133. مقنعه در اصول دین
 134. رساله اصول دین
 135. رسالة فی مهیة العلم و العالم و المعلوم
 136. رسالة فی النفی و الاثبات
 137. الرسالة المنتخبه فی معالم الحقیقة النفس و مایتصل بذلک
 138. شرح مرموز الحکمة
 139. رساله در مباحث طبی درباره نضج
 140. رساله در اشارت به مکان و زمان آخرت
 141. در کیفیت انتفاع به حس
 142. روضة القلوب
 143. تحفة
 144. ترجمه کتاب زبده
 145. ترجمه ادب الصغیر ابن المقفع
 146. ترجمه مسالک و ممالک
 147. ساقی نامه
 148. قانون نامه
 149. تبرا نامه
 150. صلوات خواجه نصیر
 151. سریعة الاثر فی الانجاح المقاصد و کشف الملمات
 152. کتاب الوافی فی العروض و القوافی
 153. رساله در علل و معلومات
 154. فوائدی از خواجه طوسی
 155. مقاله در کیفیت صدور کثرت از وحدت
 156. اثبات اللوح المحفوظ
 157. نقطه القدسیه
 158. آداب البحث
 159. اثبات الفرقة الناجیة
 160. آغاز و انجام
 161. رساله بقاء النفس از محقق طوسی
 162. رساله در حقیقت روح منسوب به خواجه طوسی
 163. رساله فی فضیله امیرالمومنین علی علیه السلام
 164. مقامات خواجه نصیر الدین الطوسی
 165. رساله خلق اعمال به فارسی
 166. حکم کردن بر شانه گوسفند و غیره
 167. رساله ای دیگر
 168. رساله فی احکام الکتف
 169. شرح اصول کافی
 170. کتاب المساتیر
 171. تفسیر سوره الاخلاص و المعوذتین
 172. تفسیر سوره والعصر
 173. رساله سیر و سلوک
 174. رساله در تولی و تبری به مشرب تعلیمیان
 175. رساله در نعمت ها و خوشی ها و لذت ها
 176. روضة التسلیم
 177. جام گیتی نما
 178. شرح التهافت
 179. شرح مختصر فی معرفة التقاویم
 180. کتاب خریدة العجایب

چند رساله و کتاب دیگر نیز به خواجه نصیرالدین طوسی منسوب است که عبارتند از:

 1. مقاله راجع به احکام قمر و حالات شش گانه او
 2. مقاله راجع به آثار کواکب سبعه و قران ماه
 3. رسالة فی تحقیق قوی الرحمن
 4. قطعه ای از سفینه خواجه
 5. رساله مطلوب المومنین در تایید مذهب باطنیه
 6. رساله در فضول کلام

پانویس