کاربر:Fallah/صفحه تمرین

از ویکی شیعه

مداخل پیشنهادی


محل دفن حضرت فاطمه، وصیت حضرت فاطمه، خطبه حضرت فاطمه در بین زنان انصار، ملاقات انصار با حضرت فاطمه،

پیشنهاد: نگاره هفته و مقاله پیشنهادی متناسب با فضای زمانی باشد.

مداخل نیازمند بازنگری

  • قرامطه در مورد قرامطه باید توضیح داده شود که هیچ ارتباطی با شیعه ندارند.
  • تقیه شبهات مرتبط با تقیه جمع آوری و به آنها پاسخ داده شود.
  • دجال
  • تناسخ در فلسفه و عرفان
  • فلسفه اسلامی
  • ابو لبابه انصاری در مورد نام این شخصیت اختلافاتی وجود دارد. به نظر می رسد باید صفحه ای به نام ابو لبابه ایجاد شود و در آن صفحه کلیه افرادی که کنیه ابولبابه دارند فهرست شوند و بعد در صفحه جداگانه هر کدام از این افراد معرفی شوند.
  • حکمت