قبرستان وادی‌السلام (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه

قبرستان وادِی‌السَّلام ممکن است به یکی از دو قبرستان زیر اشاره داشته باشد: