خلفا (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه

خُلَفا به معنای جانشینان جمع خلیفه. این کلمه می‌تواند به یکی از عناوین ذیل اشاره داشته باشد: