حائری یزدی (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه

حائری یزدی نام چهار تن از علمای معاصر شیعه است: