ابوکرب الضریر

مقاله قابل قبول
پیوند کم
رده ناقص
بدون جعبه اطلاعات
بدون ناوبری
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
استناد ناقص
شناسه ناقص
نارسا
عدم جامعیت
از ویکی شیعه

ابوکرب الضریر پیرمردی نابینا که شاخه‌ای از کیسانیه به نام کربیه به وی منسوب است.[۱]

پانویس

  1. نک. رازی، گرایش‌ها و مذاهب اسلامی، ص۱۳۵

منابع

  • رازی، ابوحاتم، گرایش‌ها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری، ترجمه علی آقانوری، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، قم.