قزلباش (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از قزلباش‌ها)

قزلباش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: