بحث:سید جعفر مرتضی عاملی

از ویکی شیعه

شاگردان

اگر مقدور باشدخوب است که شاگردان مشهورمانند رسول جعفریان وغیر مشهورایشان معرفی بشوند تا این قسمت از مدخل کاستی نداشته باشد--Mahdi1382 (بحث) ‏۳۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۸ (UTC)

فعالیت های علمی واجتماعی (اصلاح عبارت)

به حمایت ایدوئولوژی انقلاب اسلامی پرداخت...به نظر عبارت چیزی کم دارد ...ظاهرا باید اینگونه باشد ...به حمایت از ایدولوژی انقلاب اسلامی پرداخت. یا مثلا به حمایت ایدوئولوژیک ازانقلاب اسلامی پرداخت.--Mahdi1382 (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۱۴ (UTC)

معرفی برخی از نواوری ها

@Hrezaei:به نظرم شخصیتی مشسهور ی دراین سطح با توجه به تنوع اثارش شایسته است که برخی ازنواوری های علمی، تحقیقی پژوهشی اش در برخی عرصه ها هر چند به اجمال به صورت نمونه معرفی بشودتا کاربر اطلاعاتی افزون بر دیگر سایت ها بیابد ودر محتوای مدخل ارزش افزوده اختصاصی ویکی شیعه مشهود باشد.--Mahdi1382 (بحث) ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۴۱ (UTC)