تغییرات مرتبط با ابدال

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ اوت ۲۰۱۹ ‏۱۹:۳۹
   
نام صفحه:

‏۱۸ اوت ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۳۱  شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . Seyedkarimi (بحث | مشارکت‌ها) (مسئله جانشینی پیامبر)

‏۱۵ اوت ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۷:۴۹  حلم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (در قرآن: تمیزکاری)

‏۱۳ اوت ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۹:۲۵  میرزا جواد ملکی تبریزی‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۳۶۲). . [Sarsm‏؛ Mkhaghanif‏؛ Bashiri‏ (۷×)]
 جز     ‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح شناسه)
 جز     ‏۰۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۴). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰۴). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸۶). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان)
 جز     ‏۰۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۹۱۷). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰۹). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان)
 جز     ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۱۰). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش متن و اصلاح محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۲۵  عراق‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۰۵). . [Fayaz‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۷:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیا)
 جز     ‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (حذف مطالب جانب دارانه)

‏۱۱ اوت ۲۰۱۹

      ‏۰۸:۰۹  شیعه‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۶۹). . [Hasaninasab‏ (۲×)؛ P.motahari‏ (۱۳×)]
 جز     ‏۰۸:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (فرقه‌های شیعه: اصلاح مکان درختواره فرقه های شیعه)
       ‏۰۸:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۸). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (اسماعیلیه: انتقال درختواره فرقه های شیعه)
 جز     ‏۰۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (فرقه‌های شیعه: افزودن الگوی درختواره فرقه‌های شیعه)
 جز     ‏۰۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نگارخانه)
 جز     ‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (واژه‌شناسی و تعریف: اصلاح تغییر مسیرها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹۹). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (مهدویت: اصلاح تغییرمسیرها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (اسماعیلیه: اصلاح تغییرمسیرها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (حکومت‌ها: اصلاح تغییرمسیرها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (حکومت‌ها: اصلاح تغییر مسیرها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (فرقه‌های شیعه: اصلاح تغییر مسیرها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح تغییر مسیرها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۵). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح تغییر مسیرها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (واژه‌شناسی و تعریف) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (حکومت‌ها)
 جز     ‏۰۶:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن یک حکومت شیعی در شناسه)