رده:مقاله‌های فراتر از پروژه ویرایش

از ویکی شیعه

این رده، شامل مقالاتی است که از سوی بخش انتخاب مدخل به بخش ویرایش و اصلاح مقالات پیشنهاد شده‌اند؛ ولی از سوی بخش کاربران بخش ویرایش و اصلاح مقالات، به عنوان مقالاتی تشخیص داده شده‌اند که نیاز به بازبینی و بازنویسی فراتر از پروژه است.
این مقالات می‌تواند مستقلا در بخش دیگری مورد بازنویسی قرار گیرند. لطفا پس از اصلاح این مقالات و افزودن رده آماده ترجمه، این رده را از آن مقالات حذف کنید.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.