تغییرات مرتبط با حسین خلیلی تهرانی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۰:۱۵
   
نام صفحه:

‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۰۵:۲۷  سید محمد موسوی عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مدفونان در لبنان (هات‌کت))

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۰۵  سید علی حسینی خامنه‌ای‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۰). . [Shamsoddin‏؛ Salehi‏؛ Mahdiemadi‏]
 جز    ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی به رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی ایران رده‌انبوه)
      ‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۰۲  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۶). . [Shamsoddin‏؛ Mahdiemadi‏]
 جز    ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی به رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی ایران رده‌انبوه)
      ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی (هات‌کت))

‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۴۵  محمد بن حسن اصفهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منزلت علمی)

‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۱۱:۵۶  (سیاههٔ حذف). . [Shamsoddin‏؛ Roohish‏]
      ‏۱۱:۵۶ . . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سید عزالدین حسینی زنجانی را حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «سید محمد عزالدین حسینی موسوی زنجانی»)
      ‏۱۱:۲۶ . . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر حاجی محمدرضا حکیمی را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «حاجی محمد رضا حکیمی»)
 جز   ‏۱۱:۳۰  الگو:مراجع تقلید شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۹ (سیاههٔ انتقال) . . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سید روح الله موسوی خمینی را به سید روح‌الله موسوی خمینی منتقل کرد ‏
 جز   ‏۱۱:۲۷  الگو:جنبش مشروطه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۱  سید محسن طباطبائی حکیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:علمای عراق، + رده:روحانیان شیعه اهل عراق (هات‌کت))
     ‏۱۱:۱۰  محمدحسن نجفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:علمای عراق، + رده:روحانیان شیعه اهل عراق (هات‌کت))
     ‏۱۱:۱۰  ابوالقاسم خزعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))
     ‏۱۱:۰۸  محمد فاضل لنکرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۴۸  ملا علی کنی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان شیعه اهل تهران (هات‌کت))
      ‏۱۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:علمای تهران (هات‌کت))
     ‏۱۰:۴۸  سید روح الله موسوی خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۴۷  سید حسن طباطبایی قمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۴۷  سید مصطفی خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۴۶  میرزا صادق آقا تبریزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۴۵  سید علی حسینی خامنه‌ای‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۴۴  محمد خالصی‌زاده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۴۰  سید عبدالله بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:علمای تهران (هات‌کت))
     ‏۱۰:۳۷  ناصر مکارم شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:روحانیان تبعیدشده حکومت پهلوی (هات‌کت))

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۷:۵۴  الگو:جعبه اطلاعات عالمان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۵۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 382306 توسط Baqer h (بحث))
 جز   ‏۱۱:۳۷  الگو:جنبش مشروطه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۴۵  سید روح الله موسوی خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مقالات و پایان‌نامه‌ها:)
 جز   ‏۱۱:۲۳  ابوالحسن بصروی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۱۱  سید محمدعلی موحد ابطحی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۱۳  ذکر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۷۰). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: افزایش ناوبری)
      ‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:منازل سیر و سلوک (هات‌کت))