تغییرات مرتبط با حسین خلیلی تهرانی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ ‏۱۵:۰۹
   
نام صفحه:

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

     ‏۰۹:۴۰  ناصر مکارم شیرازی‏‏ (۱۱ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۲۱۴). . [Hasanejraei‏ (۱۱×)]
 جز    ‏۰۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دیدار با ویکی‌شیعه)
 جز    ‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (موضع‌گیری‌های فقهی)
 جز    ‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (معنای بدعت)
 جز    ‏۰۸:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس‌ها)
 جز    ‏۰۸:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس‌ها)
 جز    ‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۴۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اندیشه‌های فقهی: افزودن معنای بدعت)
 جز    ‏۰۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۳۸  ابوالحسن ابیوردی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۴۳  شیخ حر عاملی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲۲). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز    ‏۰۶:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز   ‏۰۶:۰۱  ابن ادریس حلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۸). . [Shamsoddin‏؛ Sarsm‏]
 جز    ‏۰۶:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۰۵:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۳۹  محمدباقر بهبهانی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۸). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (آثار: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (آثار: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۱۲:۳۲  ابوالصلاح حلبی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۱۸  محمد بن یحیی العطار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۵۹  اعتکاف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۷:۲۸  سید مصطفی خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۳۴  زین‌العابدین مازندرانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲). . [Rezapour‏ (۲×)]
      ‏۰۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (فرزندان و خاندان)
     ‏۰۶:۳۰  الگو:فقیهان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح نام)
 جز   ‏۰۶:۰۴  محمدباقر بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۲). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (حذف لینک زبان)
 جز   ‏۰۵:۵۷  آقا جمال خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۵:۵۵  آقا حسین خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۷). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (حذف لینک زبان)
 جز   ‏۰۵:۳۶  عبدالکریم حائری‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۷). . [Sarsm‏ (۷×)]
 جز    ‏۰۵:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۵:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۵:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۵:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۵:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۵:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۵:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

 جز   ‏۲۱:۱۷  مقداد بن عبدالله حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز   ‏۲۰:۴۶  شیخ مفید‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۴). . [Hasaninasab‏؛ Ahmadnazem‏]
 جز    ‏۲۰:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۱۵  ابن ادریس حلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۳). . [Shamsoddin‏؛ S.J.Mosavi‏]
 جز    ‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۸:۳۲  سید محمدرضا گلپایگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۸:۲۶  سید نعمت‌الله جزایری‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۴). . [Alipour‏ (۴×)]
 جز    ‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۱). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (نسب، تولد، درگذشت)
 جز    ‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (تفسیر رویدادها با گفتمان دینی)
     ‏۰۷:۳۵  اسدالله شوشتری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۶). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۵۷  الگو:متکلمان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۷  ابراهیم لکهنوی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (اساتید)