تغییرات مرتبط با بهجة النظر فی اثبات الوصایة و الامامة للائمة الاثنی عشر (کتاب)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۰۵:۵۷
   
نام صفحه:

‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۵:۰۳  الگو:اصلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (رده)

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۱۷:۱۳  صحاح سته‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها) (صحیح مسلم)
 جز   ‏۰۹:۴۷  مثیر الاحزان و منیر سبل الاشجان (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۲). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (محتوای کتاب)
 جز    ‏۰۹:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۲۴  الدمعة الساکبة فی احوال النبی و العترة الطاهرة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۶:۲۹  مقتل الحسین (مقرم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۱۲:۴۵  جواهر المطالب فی مناقب الامام علی بن ابی‌طالب (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۸). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:آثار علامه حلی (هات‌کت))
 جز   ‏۱۱:۳۷  اللهوف علی قتلی الطفوف (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۳۵  الگو:فضائل اهل بیت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۲  سید هاشم بحرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:علمای بحرین، + رده:روحانیان شیعه اهل بحرین (هات‌کت))
 جز   ‏۰۷:۰۱  روضة الشهداء (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (سخن آقابزرگ تهرانی)
 جز    ‏۰۶:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز   ‏۰۶:۱۶  اسرار الشهادة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز   ‏۰۶:۱۳  المنتخب فی جمع المراثی و الخطب (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۶:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)