تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱ ‏۱۹:۱۵
   
نام صفحه:

‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۶:۴۶  سال ۱۳۰۰ هجری شمسی‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۸۶). . [Fayaz‏ (۹×)]
 جز     ‏۱۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (فوت)
 جز     ‏۱۴:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۴:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۱۴:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (فوت)
 جز     ‏۱۳:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (فوت)
 جز     ‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (تولد)
 جز     ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۲:۳۰  سال ۱۳۰۰ هجری شمسی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۶۵). . [Fayaz‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن رویداد تشکیل عراقرویدادها)
 جز     ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۱:۱۸  سال ۱۳۰۰ هجری شمسی‏‏ (۲۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۸۹۰). . [Mkhaghanif‏ (۲۳×)]
 جز     ‏۱۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۱۱:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
 جز     ‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۱۰:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۳). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۴). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳۳). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
 جز     ‏۰۶:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۵۶). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
 جز     ‏۰۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۴:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
 جز     ‏۰۳:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۰۳:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
 جز     ‏۰۳:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس و منابع)
 جز     ‏۰۳:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۰۳:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶۰۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۰۳:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)

‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۹:۱۵  سال ۱۳۰۰ هجری شمسی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Mkhaghanif‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)
 جز     ‏۱۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (رویدادها)