تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۱ ‏۲۲:۳۱
   
نام صفحه:

‏۱۰ آوریل ۲۰۲۱

      ‏۱۳:۲۵  مرداد (ماه)‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۶۶). . [Rezvani‏ (۶×)]
       ‏۱۳:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (نهم)
       ‏۱۳:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و چهارم)
       ‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و هشتم)
       ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (هشتم)
       ‏۱۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیستم و یکم)
       ‏۰۹:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (هجدهم)
      ‏۱۳:۲۴  ۹ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۶  اسفند (ماه)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۳۸). . [Rezvani‏ (۳×)]
       ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و نهم)
       ‏۱۲:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (اول)
       ‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (دهم)
      ‏۱۳:۰۲  ۲۴ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۸  اردیبهشت (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (دوازدهم)
      ‏۱۲:۲۹  ۲۵ شهریور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۲۹  شهریور (ماه)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۴۷). . [Rezvani‏ (۴×)]
       ‏۱۲:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و پنجم)
       ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و پنجم)
       ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیستم)
       ‏۰۷:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (نوزدهم)
      ‏۱۲:۱۷  بهمن (ماه)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۰۳). . [Sarsm‏؛ Rezvani‏ (۲×)]
       ‏۱۲:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳۷۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (سی‌ام)
       ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (دوازدهم)
 جز     ‏۰۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
      ‏۱۲:۱۶  ۱ اسفند‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۱۶  ۳۰ بهمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۹۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۵  ۲۱ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۰  ۲۰ شهریور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۰۱  ۱۸ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۱  ۱۲ بهمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۱۶  خرداد (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و دوم)
      ‏۰۷:۰۸  دی (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیستم)
      ‏۰۷:۰۱  ۳۰ آبان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۶۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۲۷  ۲۳ فروردین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۲۶  ۲۱ فروردین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جزیی)
 جز    ‏۰۵:۲۹  ۴ بهمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۸ آوریل ۲۰۲۱

      ‏۱۹:۵۷  ۱ تیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۵۵). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح بر اساس تبدیل تاریخ پایگاه باحساب)
      ‏۰۹:۰۱  مرداد (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (هفدهم)
      ‏۰۹:۰۱  ۱۸ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۴۵  ۱۴ اردیبهشت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۹۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۴۳  مهر (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۰۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (هشتم)
      ‏۰۸:۴۳  ۸ مهر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۳۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۷ آوریل ۲۰۲۱

      ‏۱۳:۱۲  شهریور (ماه)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵۳). . [Rezvani‏ (۳×)]
       ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و یکم)
       ‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و یکم)
       ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (سی‌ و یکم)
      ‏۱۳:۰۱  دی (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و پنجم)
 جز    ‏۱۲:۴۷  آذر (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۵۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و نهم)
 جز    ‏۱۲:۴۶  ۲۹ آذر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰۷). . [Fayaz‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹۰۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۷). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۰  ۳۱ شهریور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۷  مرداد (ماه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲۰). . [Rezvani‏ (۲×)]
       ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (چهاردهم)
       ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (چهاردهم)
      ‏۱۱:۳۶  ۱۴ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)