تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند، به‌صورت ضخیم نمایش می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ‏۱۹:۵۹
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۱۶:۵۹  موسی (پیامبر)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۴۷ [Mahdi1382‏ (۴×)]
  جز   
‏۱۶:۵۹ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏موسی(ع) در شعر فارسی)
  جز   
‏۱۶:۵۶ (فعلی | قبلی) +۲۸ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۱۶:۴۱ (فعلی | قبلی) +۱۲ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏زندگینامه)
  جز   
‏۱۶:۲۰ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏نبوت)
      ‏۱۰:۲۸  سال ۱۳۰۲ هجری شمسی تفاوتتاریخچه ۰ Salar بحث مشارکت‌ها (تمیزکاری)
  جز   ‏۰۸:۲۳  سید احمد حسینی اشکوری تفاوتتاریخچه Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)

‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲

      ‏۰۹:۳۰  کنیز‏‏ ۶ تغییر تاریخچه −۱٬۸۸۲ [Salar‏ (۶×)]
      
‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) +۱۸ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏کنیزان در صدر اسلام)
      
‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) −۴۵ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏کنیزان در صدر اسلام)
      
‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) −۷ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏احکام)
      
‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) −۱٬۲۵۹ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه)
      
‏۰۸:۱۱ (فعلی | قبلی) −۵۶۴ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه)
      
‏۰۷:۴۸ (فعلی | قبلی) −۲۵ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه کنیز در اسلام)
      ‏۰۷:۴۵  رکن غربی تفاوتتاریخچه −۶۸ Salehi بحث مشارکت‌ها (ویرایش شکلی)

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۲۲:۰۸  سید احمد حسینی اشکوری تفاوتتاریخچه +۵۹ Roohish بحث مشارکت‌ها (←‏فهرست‌نگاری)
      ‏۱۶:۴۴  سال ۱۳۷۹ هجری شمسی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۶۵۴ [Abbasahmadi‏ (۲×)]
      
‏۱۶:۴۴ (فعلی | قبلی) +۱٬۳۷۴ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها
      
‏۱۶:۱۴ (فعلی | قبلی) +۲۸۰ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها
      ‏۱۳:۰۰  سال ۱۳۰۵ هجری شمسی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۲۷ [Sarsm‏؛ Rezvani‏ (۲×)]
      
‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) +۶۰ Rezvani بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
      
‏۱۲:۵۷ (فعلی | قبلی) −۵ Rezvani بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۵:۳۱ (فعلی | قبلی) −۸۲ Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
      ‏۱۲:۵۹  سال ۱۳۰۲ هجری شمسی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۹۱ [Rezvani‏ (۳×)]
      
‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) +۳۳ Rezvani بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
      
‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) −۱ Rezvani بحث مشارکت‌ها
      
‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) +۵۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
      ‏۱۰:۳۶  کنیز‏‏ ۷ تغییر تاریخچه −۵ [Salar‏ (۷×)]
      
‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) −۱۷۲ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
      
‏۱۰:۳۴ (فعلی | قبلی) −۶۱۷ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه کنیز در اسلام)
      
‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) −۱۰۳ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه کنیز در اسلام)
      
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه کنیز در اسلام)
      
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) +۱۷۲ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
      
‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) +۵۲۲ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه کنیز در اسلام: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
      
‏۰۷:۵۰ (فعلی | قبلی) +۱۸۷ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه کنیز در اسلام)

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۵:۴۶  سال ۱۳۰۵ هجری شمسی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۱٬۰۰۸ [Alikhani‏ (۳×)]
      
‏۱۵:۴۶ (فعلی | قبلی) −۲ Alikhani بحث مشارکت‌ها
      
‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) +۲۱۹ Alikhani بحث مشارکت‌ها
 نو    
‏۰۷:۰۲ (فعلی | قبلی) +۱۰٬۷۹۱ Alikhani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات سال شمسی | سال = ۱۳۰۵ | تصویر = | توضیح تصویر = | زندگی و امامت ائمه = | حکومت۱ = پهلوی | حاکم۱ = رضاشاه | حکومت۲ = | حاکم۲ = | حکومت۳ = | حاکم۳ = | حکومت۴ = | حاکم۴ = | حکومت۵ = | حاکم۵ = | حکومت۶ = | حاکم۶ = | حکومت۷ = | حاکم۷ = | حکومت...» ایجاد کرد)
 نو    ‏۱۲:۳۰  سال ۱۳۰۲ هجری شمسی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۶٬۴۷۴ [Fayaz‏؛ Bazeli‏؛ Alikhani‏]
  جز   
‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) +۱۲ Fayaz بحث مشارکت‌ها (←‏وضعیت کلی)
  جز   
‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) −۴۱۵ Bazeli بحث مشارکت‌ها (←‏منابع: اصلاح نشانی وب و افزودن الگوی منابع)
 نو    
‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) +۶٬۸۷۷ Alikhani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات سال شمسی | سال = ۱۳۰۲ | تصویر = | توضیح تصویر = | زندگی و امامت ائمه = | حکومت۱ = قاجار | حاکم۱ = احمدشاه | حکومت۲ = | حاکم۲ = | حکومت۳ = | حاکم۳ = | حکومت۴ = | حاکم۴ = | حکومت۵ = | حاکم۵ = | حکومت۶ = | حاکم۶ = | حکومت۷ = | حاکم۷ = | حکوم...» ایجاد کرد)
      ‏۰۹:۵۱  کنیز‏‏ ۱۱ تغییر تاریخچه +۴۱ [Salehi‏ (۲×)؛ Salar‏ (۴×)؛ Mahdi1382‏ (۵×)]
      
‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) −۴ Salar بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) −۱۳ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏مفهوم‌شناسی)
  جز   
‏۰۹:۲۰ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏حجاب کنیز)
  جز   
‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) +۱۵۰ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏حجاب کنیز)
      
‏۰۹:۱۱ (فعلی | قبلی) Salar بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) Salar بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۸:۵۷ (فعلی | قبلی) −۴ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏احکام)
  جز   
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) +۴۲ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏نگاه اسلام به کنیزداری)
      
‏۰۵:۳۴ (فعلی | قبلی) −۷۸ Salehi بحث مشارکت‌ها (ویرایش شناسه)
      
‏۰۵:۳۲ (فعلی | قبلی) −۶۵ Salehi بحث مشارکت‌ها (ویرایش شناسه)

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲

 نو    ‏۰۹:۲۱  کنیز‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲۶٬۲۳۰ [Salar‏ (۳×)]
      
‏۰۹:۲۱ (فعلی | قبلی) +۴۰ Salar بحث مشارکت‌ها (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
      
‏۰۹:۲۰ (فعلی | قبلی) +۶۰ Salar بحث مشارکت‌ها (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
 نو    
‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) +۲۶٬۱۳۰ Salar بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''کنیز'''، زنان و دخترانی بودند که در جنگ‌ها به دست مسلمانان اسیر می‌شدند. در قرآن به مسئله کنیز اشاره شده و در روایات نیز دستوراتی برای مدارا با کنیزان آمده است. همچنین مادر چند تن از امامان شیعه مانند نجمه مادر امام رضا(...» ایجاد کرد)

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲