آمار رسانه‌ها

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

قالب‌های فشرده

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/zip.zip، .jar، .xpi، .sxc، .stc، .sxd، .std، .sxi، .sti، .sxm، .stm، .sxw، .stw۱ (۰٫۰۲۰۳%)۳٬۲۹۲٬۵۶۶ بایت (۳٫۱۴ مگابایت؛ ۰٫۳٪)

حجم کل پرونده‌های این بخش از ۱ پرونده (۰٫۰۲۰۳٪): ۳٬۲۹۲٬۵۶۶ بایت (۳٫۱۴ مگابایت؛ ۰٫۳%).

دفتر

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12.docm۲ (۰٫۰۴۰۶%)۳٬۱۷۸٬۹۶۱ بایت (۳٫۰۳ مگابایت؛ ۰٫۲۹٪)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx۱ (۰٫۰۲۰۳%)۳۳٬۰۹۹ بایت (۳۲ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۳۰۲٪)
application/vnd.oasis.opendocument.formula-template.otf۱ (۰٫۰۲۰۳%)۲۱۸٬۲۶۴ بایت (۲۱۳ کیلوبایت؛ ۰٫۰۱۹۹٪)

حجم کل پرونده‌های این بخش از ۴ پرونده (۰٫۰۸۱۲٪): ۳٬۴۳۰٬۳۲۴ بایت (۳٫۲۷ مگابایت؛ ۰٫۳۱۲%).

ویدئوها

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
video/mp4.mp4، .m4a، .m4p، .m4b، .m4r، .m4v۴ (۰٫۰۸۱۲%)۳۰٬۱۱۳٬۵۸۳ بایت (۲۸٫۷۲ مگابایت؛ ۲٫۷۴٪)
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۳ (۰٫۰۶۰۹%)۱۳٬۳۱۷٬۶۵۷ بایت (۱۲٫۷ مگابایت؛ ۱٫۲۱٪)
video/x-flv.flv۱ (۰٫۰۲۰۳%)۱۱٬۸۵۰٬۰۶۷ بایت (۱۱٫۳ مگابایت؛ ۱٫۰۸٪)

حجم کل پرونده‌های این بخش از ۸ پرونده (۰٫۱۶۲٪): ۵۵٬۲۸۱٬۳۰۷ بایت (۵۲٫۷۲ مگابایت؛ ۵٫۰۴%).

صدا

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۳ (۰٫۰۶۰۹%)۷٬۱۴۴٬۱۲۴ بایت (۶٫۸۱ مگابایت؛ ۰٫۶۵۱٪)
audio/mpeg.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۱ (۰٫۰۲۰۳%)۵٬۳۵۱٬۴۲۴ بایت (۵٫۱ مگابایت؛ ۰٫۴۸۷٪)
audio/mp3.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۱ (۰٫۰۲۰۳%)۱٬۲۶۸٬۳۸۴ بایت (۱٫۲۱ مگابایت؛ ۰٫۱۱۶٪)

حجم کل پرونده‌های این بخش از ۵ پرونده (۰٫۱۰۱٪): ۱۳٬۷۶۳٬۹۳۲ بایت (۱۳٫۱۳ مگابایت؛ ۱٫۲۵%).

طراحی‌ها (تصاویر برداری)

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/svg+xml.svg۱۳۹ (۲٫۸۲%)۶۰٬۲۹۲٬۱۶۹ بایت (۵۷٫۵ مگابایت؛ ۵٫۴۹٪)
application/acad.dwg۳ (۰٫۰۶۰۹%)۲۱۶٬۴۷۱ بایت (۲۱۱ کیلوبایت؛ ۰٫۰۱۹۷٪)

حجم کل پرونده‌های این بخش از ۱۴۲ پرونده (۲٫۸۸٪): ۶۰٬۵۰۸٬۶۴۰ بایت (۵۷٫۷۱ مگابایت؛ ۵٫۵۱%).

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۴٬۱۲۷ (۸۳٫۷%)۸۵۴٬۹۱۷٬۸۶۹ بایت (۸۱۵٫۳۱ مگابایت؛ ۷۷٫۹٪)
image/png.png، .apng۵۰۹ (۱۰٫۳%)۸۶٬۰۸۷٬۷۰۹ بایت (۸۲٫۱ مگابایت؛ ۷٫۸۴٪)
image/gif.gif۱۲۹ (۲٫۶۲%)۱۲٬۴۳۷٬۲۵۵ بایت (۱۱٫۸۶ مگابایت؛ ۱٫۱۳٪)
image/x-bmp.bmp۴ (۰٫۰۸۱۲%)۸٬۰۸۲٬۹۶۲ بایت (۷٫۷۱ مگابایت؛ ۰٫۷۳۶٪)

حجم کل پرونده‌های این بخش از ۴٬۷۶۹ پرونده (۹۶٫۸٪): ۹۶۱٬۵۲۵٬۷۹۵ بایت (۹۱۶٫۹۸ مگابایت؛ ۸۷٫۶%).

همه پرونده‌ها

مجموع حجم کل ۴٬۹۲۹ پرونده: ۱٬۰۹۷٬۸۰۲٬۵۶۴ بایت (۱٫۰۲ گیگابایت).