الگو:R from move

از ویکی شیعه

الگو:This is a redirect/rcat

  • از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

<templatestyles src="پودمان:Documentation/styles.css"></templatestyles>

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]