الگو:Coord/link

از ویکی شیعه

{{{dms-long}}} {{{dms-lat}}} / خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «{» خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «{» / {{{dec-long}}};{{{dec-lat}}}

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]