الگو:Asbox

از ویکی شیعه

<templatestyles src="توضیحات/styles.css"/>

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
{{asbox
| image   = Ambox style.png
| pix    =
| subject  =
| qualifier =
| category =
| tempsort =
| category1 =
| tempsort1 =
| note   =
| name   = {{subst:FULLPAGENAME}}
}}