الگو:ویرایش

از ویکی شیعه

{{در دست ویرایش ۲|ماه=مهر|روز=۱۰|سال=۱۴۰۱|کاربر= }}

<templatestyles src="پودمان:Documentation/styles.css"></templatestyles>

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

در مقالاتی که نیاز است تا شدیداً ویرایش شوند. برای جلوگیری از تعارض ویرایشی از این الگو استفاده می‌شود. برای استفاده از این الگو کافی‌ست در ابتدای مقاله بنویسید :


{{جا:ویرایش}}

که به صورت خودکار تبدیل می‌شود به:
و نتیجه‌اش چنین است:

گرچه پارامترهای اختیاری این برچسب به شما اجازه می‌دهند که هر زمانی را در آن وارد کنید اما بهتر آن است که این الگو برای مدت بیش از چند ساعت روی مقاله‌ای نماند.

جستارهای وابسته