الگو:درجه‌بندی/توضیحات

از ویکی شیعه
<onlyinclude>{{درجه‌بندی
 | پیوند = <!--ندارد، ناقص، کامل-->
 | رده = <!--ندارد، ناقص، کامل-->
 | جعبه اطلاعات = <!--نمی‌خواهد، ندارد، دارد-->
 | عکس = <!--نمی‌خواهد، ندارد، دارد-->
 | ناوبری = <!--ندارد، دارد-->
 | رعایت شیوه‌نامه ارجاع = <!--ندارد، دارد-->
 | کپی‌کاری = <!--از منبع مردود، از منبع خوب، ندارد-->
 | استناد به منابع مناسب = <!--ندارد، ناقص، کامل-->
 | جانبداری = <!--دارد، ندارد-->
 | شناسه = <!--ناقص، کامل-->
 | رسا بودن = <!--ندارد، دارد-->
 | جامعیت = <!--ندارد، دارد-->
 | زیاده‌نویسی = <!--دارد، ندارد-->
 | تاریخ خوبیدگی =<!--{{subst:#time:xij xiF xiY}}-->
 | تاریخ برتر شدن =<!--{{subst:#time:xij xiF xiY}}-->
 | توضیحات = 
}}</onlyinclude>

تمیزکاری

از ۳٬۷۵۱ مقاله دارای الگوی درجه‌بندی، ۴ مقاله ورودی نادرست دارد و ورودی‌های ۳ مقاله کامل نیست.

رده‌های این الگو به ترتیب ورودی‌های بالا به مقاله اضافه می‌شوند. برای تشخیص ورودی مشکل‌دار از همین ترتیب می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر رده ورودی نادرست در الگوی درجه‌بندی بعد از رده مربوط به «ناوبری» قرار دارد مشخص می‌شود که مشکل از ورودی «ارجاع غیراستاندارد» است.

ارزش‌گذاری

شاخصه ضعیف قابل قبول متوسط نامزد خوبیدگی
پیوند ندارد ناقص کامل کامل
رده ندارد ناقص ناقص کامل
جعبه اطلاعات ندارد ندارد دارد دارد
عکس ندارد ندارد دارد دارد
ناوبری ندارد ندارد دارد دارد
رعایت شیوه‌نامه ارجاع ندارد ندارد ندارد دارد
کپی‌کاری از منبع مردود از منبع خوب از منبع خوب ندارد
استناد به منابع مناسب ندارد ناقص کامل کامل
جانبداری دارد دارد دارد ندارد
شناسه ناقص ناقص کامل کامل
رسا بودن ندارد ندارد ندارد دارد
جامعیت ندارد ندارد دارد دارد
زیاده‌نویسی دارد دارد دارد ندارد

توضیحات شاخصه‌ها

پیوند

در این قسمت سه درجه را می‌توان وارد کرد:

 1. ندارد: هیچ واژه‌ای پیوند به صفحات ویکی ندارد.
 2. ناقص: برخی کلمات لینک شده‌اند؛ اما هنوز کلماتی در این مدخل وجود دارد که لینک نشده‌اند.
 3. کامل: تمام یا نزدیک به تمام کلمات نیازمند پیوند، لینک شده‌اند.

رده

در این قسمت سه درجه را می‌توان وارد کرد:

 1. ندارد: برای مداخل بدون رده (رده‌های پنهان یا مرتبط با الگو، جزء رده‌های اصلی یک مدخل محاسبه نمی‌شوند)
 2. ناقص: مدخل، رده دارد؛ اما رده‌های آن کافی نیست.
 3. کامل: تقریبا تمام رده‌های مناسب با مدخل اضافه شده است.

جعبه اطلاعات

این شاخصه دارای سه درجه است:

 1. نمی‌خواهد: در مورد مفاهیم یا موضوعاتی که برای آن ها جعبه اطلاعات قابل ایجاد نیست مانند توحید
 2. ندارد
 3. دارد

عکس

این شاخصه دارای سه درجه است:

 1. نمی‌خواهد: در مورد موضوعاتی که نمی توان برای آن ها عکس قرار داد.
 2. ندارد
 3. دارد

ناوبری

این شاخصه دارای دو درجه است:(همه مداخل ویکی شیعه نیاز به جعبه ناوبری دارند)

 1. ندارد
 2. دارد

رعایت شیوه‌نامه ارجاع

این شاخصه دارای دو درجه است:

 1. دارد: شیوه‌نامه ارجاع به منابع به طور کامل رعایت شده است.
 2. ندارد: شیوه ارجاع به منابع رعایت نشده است.

کپی‌کاری

کپی‌کاری نقص مقاله محسوب می‌شود و دارای سه درجه است:

 1. از منبع مردود: متن از منابعی مانند ویکی‌ها و وبلاگ‌ها کپی شده است.
 2. از منبع خوب: تمام یا قسمتی از متن، از منابعی مانند دانشنامه‌ها، کتب و مقالات معتبر علمی کپی شده است.
 3. ندارد: متن کپی نیست.

کپی‌کاری صرفا به معنای کپی کامل نیست و اگر شاکله و کلیت یک مقاله و همچنین جمله‌بندی و یا عین جملات در صفحه ویکی‌شیعه از منبع اصلی برداشته شده باشد نیز کپی‌کاری محسوب می‌شود.(نیاز به بحث و جمع‌بندی)

استناد به منابع مناسب

این شاخصه دارای سه درجه است:

 1. ندارد: متن مقاله بدون ارجاع است یا اینکه تمام منابع آن ضعیف می‌باشد.
 2. ناقص: قسمتی از متن بدون ارجاع (دارای برچسب [نیازمند منبع]) یا دارای منبع ضعیف است. (نیاز به تصمیم: مقالاتی که تنوع منابع ندارد)
 3. کامل: تمام متن دارای ارجاع معتبر است و اثبات‌پذیری رعایت شده است.

جانبداری

این شاخصه دارای دو درجه است:

 1. دارد: متن، ویژگی‌های بی‌طرفی را ندارد.
 2. ندارد: متن ویژگی‌های بی‌طرفی را دارد.

شناسه

تقریبا تمام مقالات ویکی‌شیعه دارای شناسه است یا اینکه به‌جهت کوتاهی مدخل، نیازی به شناسه نیست. شاخصه‌ی شناسه یا بخش آغازین یا پیش‌درآمد یا لید دارای دو درجه است:

 1. ناقص: شناسه مناسب نیست؛ کوتاه است؛ در متن مطلب مهمی وجود دارد که در شناسه نیست؛ شناسه گویا نیست؛ سرشناسه نامناسب است.
 2. کامل: تمام ویژگی‌های شناسه خوب را دارا است.

رسا بودن

این شاخصه دارای دو درجه است:

 1. ندارد: متن دارای پیچدگی و اعوجاج است. همچنین دسته‌بندی و ساختار ضعیف نیز در این دسته قرار می‌گیرد.
 2. دارد: برای مخاطب عام قابل فهم است.

جامعیت

این شاخصه دارای دو درجه است:

 1. ندارد: مدخل به همه ابعاد موضوع نپرداخته است.
 2. دارد: به همه ابعاد موضوع درباره مدخل اشاره شده است.

زیاده‌نویسی

این شاخصه دارای دو درجه است:

 1. دارد: مدخل مطالب اضافی دارد یا اینکه نیازمند خلاصه‌سازی است.
 2. ندارد: مدخل دارای زیاده‌نویسی نیست.

مقالات بدون الگوی درجه‌بندی

در فهرست زیر ۱۰۰ عدد از مقالاتی که بدون الگوی درجه بندی هستند نمایش داده می شود.