الگو:حکومت‌های شیعی-عمودی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

حکومت‌های شیعی

نام حکومت


ادریسیان
علویان طبرستان
قرمطیان
زیدیان یمن
فاطمیان
آل بویه
حمدانیان
بنی‌مزید
اسماعیلیان نزاری
بنی حمود
سربداران
مرعشیان
کیائیان
صفویه
عادل‌شاهیان
قطب‌شاهیان
نظام‌شاهیان
مشعشعیان
جمهوری اسلامی ایران

دورهٔ حکومت


۱۷۲ - ۳۶۳ق
۲۵۰ - ۹۶۰ق
۲۶۱ - قرن ۵ق
۲۸۴ - ۱۳۸۲ق
۲۹۷ - ۵۶۷ق
۳۱۳ - ۴۴۰ق
۲۹۳ - ۳۹۴ق
۴۰۳ - ۵۴۵ق
۴۸۸ - --ق
۴۰۷ - ۴۵۰ق
۷۳۶ - ۷۸۸ق
۷۶۰ - ۹۹۰ق
۷۶۹ - ۱۰۰۰ق
۹۰۶ - ۱۱۳۵ق
۸۹۵ - ۱۰۹۷ق
۹۱۸ - ۱۰۹۸ق
۸۹۶ - ۱۰۰۷ق
۸۴۵ - ۱۱۵۰ق
۱۳۵۷ - --ش

بنیان‌گذار


ادریس بن عبدالله(۱۷۲-۱۷۵ق)
حسن بن زید(۲۵۰-۲۷۰ق)
حمدان قرمط(۲۶۱-؟)
یحیی بن حسین(۲۸۴-۲۹۸ق)
عبیدالله المهدی(۲۹۷-۳۲۲ق)
عمادالدوله علی(۳۱۳-۳۲۸ق)
عبداللّه بن حمدان(۲۹۳-۳۱۷ق)
سند الدوله(۴۰۳-۴۰۸ق)
حسن صباح(۴۸۸-۵۵۷ق)
علی بن حمود(۴۰۷-۴۰۸ق)
عبدالرزاق باشتینی(۷۳۶-۷۳۸ق)
میربزرگ(۷۶۰-۷۸۰ق)
سید علی کیا(۱۳۶۷-۱۳۸۹ق)
شاه اسماعیل(۹۰۶-۹۳۰ق)
یوسف عادل شاه(۸۹۵-۹۱۶ق)
قلی قطب شاه(۹۱۸-۹۴۰ق)
ملک احمد(۸۹۶-۹۱۴ق)
سید محمد مشعشع(۸۴۵-۸۷۰ق)
امام خمینی(۱۳۵۷-۱۳۶۸ش)