الگو:جعبه اطلاعات سال شمسی

از ویکی شیعه
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
{{جعبه اطلاعات سال شمسی
 | سال = 
 | مطابق با = 
 | تصویر = 
 | توضیح تصویر = 
 | زندگی و امامت ائمه = 
 | حکومت۱ = 
 | حاکم۱ = 
 | حکومت۲ = 
 | حاکم۲ = 
 | حکومت۳ = 
 | حاکم۳ = 
 | حکومت۴ = 
 | حاکم۴ = 
 | حکومت۵ = 
 | حاکم۵ = 
 | حکومت۶ = 
 | حاکم۶ = 
 | حکومت۷ = 
 | حاکم۷ = 
 | حکومت۸ = 
 | حاکم۸ = 
 | حکومت۹ = 
 | حاکم۹ = 
 | حکومت۱۰ = 
 | حاکم۱۰ = 
 | حکومت۱۱ = 
 | حاکم۱۱ = 
 | حکومت۱۲ = 
 | حاکم۱۲ = 
 | واقعه۱ = 
 | واقعه۲ = 
 | واقعه۳ = 
 | واقعه۴ = 
 | واقعه۵ = 
 | واقعه۶ = 
 | واقعه۷ = 
 | واقعه۸ = 
 | واقعه۹ = 
 | واقعه۱۰ = 
 | تولد۱ = 
 | تولد۲ = 
 | تولد۳ = 
 | تولد۴ = 
 | تولد۵ = 
 | تولد۶ = 
 | وفات۱ = 
 | وفات۲ = 
 | وفات۳ = 
 | وفات۴ = 
 | وفات۵ = 
 | وفات۶ = 
 | پایین = 
}}

مثال

سال ۱ هجری شمسی
< ۲ - ۱- >
۲ - قرن ۱ هجری شمسی - ۱-
۱.۵
امامت
۳
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
۴ ۵
۶ ۷
۸ ۹
۱۰ ۱۱
۱۲ ۱۳
۱۴ ۱۵
۱۶ ۱۷
۱۸ ۱۹
۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳
۲۴ ۲۵
۲۶ ۲۷
وقایع مهم
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
تولدها و وفات‌ها
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸