تغییرات مرتبط با ملاصدرا

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹ ‏۰۴:۱۴
   
نام صفحه:

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۰۶:۲۳  علی بن ابراهیم قمی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۹). . [Hasaninasab‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: اصلاح الگو)
 جز    ‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۰۶:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۹). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: اضافه کردن پیوند به بیرون)

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۸:۰۹  میر شمس‌الدین عراقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۲:۵۵  الگو:عارفان شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۷). . [Mohamadpur‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۵۳  الگو:مفسران شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۹). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۵۳  الگو:فیلسوفان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۹). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۵۰  الگو:تفسیرهای روایی شیعه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۵). . [Mohamadpur‏ (۴×)]
 جز    ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۴۶  الگو:تفسیرهای شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹). . [Mohamadpur‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۱۳  الگو:فقیهان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۵). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک علی نمازی شاهرودی)

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۸:۳۷  الگو:تفسیرهای روایی شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۹). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۱۲  عبدالله جوادی آملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۷). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۲:۳۰  عبدالکریم حق‌شناس‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸). . [Salehi‏؛ Roohish‏]
 جز    ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (آشنایی با امام)

‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۲۴  سید حیدر آملی‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۱۱). . [Saeedzamani‏ (۸×)]
      ‏۱۲:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۲). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (حذف منابع بلا استفاده)
      ‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۴۸). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (دانش سید حیدر)
      ‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۱). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۴:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۴:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۱  عبدالله جوادی آملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Hasanzade (بحث | مشارکت‌ها) (علم دینی: ويرايش ويكي) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۱۷  الگو:مراجع تقلید شیعه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۰). . [Shamsoddin‏ (۴×)]
 جز    ‏۰۶:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش تاریخ ولادت)
 جز    ‏۰۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن بخش)
 جز    ‏۰۶:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن محمدآصف محسنی)

‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۰۶:۳۷  سید حیدر آملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۲۷). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)