تغییرات مرتبط با سید محمد صدر

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ ‏۰۲:۰۲
   
نام صفحه:

‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۵۴  حرم کاظمین‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۶۸). . [Shamsoddin‏ (۵×)]
 جز    ‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش شناسه)
 جز    ‏۱۰:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شناسه)
 جز    ‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شناسه)
 جز    ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش پانویس)
 جز    ‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۷:۳۵  حله (شهر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۰۷:۳۳  لطف‌الله صافی گلپایگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۲۵  سید محسن طباطبائی حکیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (اقدامات فرهنگی - اجتماعی)
 جز   ‏۰۷:۱۷  محمدجواد باهنر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۱۳  جماعة العلماء فی النجف الاشرف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (فعالیت‌های مهم)
 جز   ‏۰۷:۰۸  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پس از اسلام)
 جز   ‏۰۷:۰۱  محمدکاظم خراسانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تولد و وفات)

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۲۵  حرم کاظمین‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۶۷۸). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش مطلب)
 جز    ‏۱۲:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۴۳۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مستند سازی)
 جز    ‏۱۱:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۹:۴۸  حوزه علمیه نجف‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۸). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (علم رجال)
 جز    ‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (دوره تبعیت و رکود)
 جز    ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۴۱  جنگ جمل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۲۴  سید محمد حجت کوه‌کمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (اساتید)

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۰۹  حرم کاظمین‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۸۴۳). . [Shamsoddin‏ (۶×)]
 جز    ‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶۸۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۲۷۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (حذف منابع زائد)
 جز    ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تک‌نگاری: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۹۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مطالعه بیشتر: افزایش جزیی)
 جز    ‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۷۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۱۲:۵۹  سید احمد خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (وفات)
 جز   ‏۰۹:۵۷  سید حسن طباطبایی قمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی)
 جز   ‏۰۹:۵۱  سید حسین طباطبایی قمی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰). . [Mkhaghanif‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (مرجعیت)
 جز    ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (مرجعیت)

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۴۵  حرم کاظمین‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۵۶). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۲:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (معماری: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۹۹۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (معماری: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۱:۳۶  حرم امام علی (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۸:۱۶  حرم کاظمین‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۶۱۹). . [Roohish‏؛ Shamsoddin‏ (۵×)]
 جز    ‏۱۸:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (رواق‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۳:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (رواق‌ها: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۳۰۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش مطلب ورودی های صحن)
 جز    ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)
 جز    ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش مطلب)
 جز    ‏۰۶:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (موقعیت و نامگذاری)
 جز   ‏۱۵:۲۴  سید ابوالحسن اصفهانی‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۴۱). . [Mohamadpur‏؛ Ahmadnazem‏ (۷×)]
 جز    ‏۱۵:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۹۳). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (فعالیت‌های سیاسی)
 جز    ‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (فعالیت علمی)
 جز    ‏۱۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳۹). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه)
 جز    ‏۱۰:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر چینش مطالب)
 جز   ‏۰۸:۴۳  پاکستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (زمینه‌های رشد گروه‌های خشونت طلب)
 جز   ‏۰۶:۴۶  الگو:مفسران شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)