تغییرات مرتبط با سید علی حسینی خامنه‌ای

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۲۳:۳۰
   
نام صفحه:

‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۵:۰۳  الگو:اصلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (رده)
 جز   ‏۱۴:۰۰  ویکی‌شیعه:نیازمند منبع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲۲). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (حذف رده)
 جز   ‏۰۹:۱۲  سید روح‌الله موسوی خمینی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲۰). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۹:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۹:۰۸  سید ابوالحسن اصفهانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۵۸). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۸:۲۷  ۲۸ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۷:۵۸  سید محمد حجت کوه‌کمری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۵). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه به شناسه)
 جز    ‏۰۷:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه به متن)

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۳۳  سید عبدالاعلی سبزواری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)
 جز   ‏۰۸:۰۸  الگو:مفسران شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۵:۲۰  سید عبدالهادی شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (فتوای ضد کمونیسم: اصلاح کلمه تکفیر)

‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۵:۵۵  عایشه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (سن عایشه هنگام ازدواج)
     ‏۱۳:۳۸  ایران‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۵). . [Nazarzadeh‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیا)
      ‏۱۳:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیا)
 جز   ‏۰۹:۰۲  مرتضی مطهری‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۷). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۹:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۹:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۶:۳۳  تجوید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹۶). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن جستارها)

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۰۳  حزب جمهوری اسلامی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۵). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:حزب جمهوری اسلامی، + رده:حزب جمهوری اسلامی ایران (هات‌کت))
      ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:حزب جمهوری اسلامی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۰۲  سید محمد حسینی بهشتی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۶). . [Shamsoddin‏؛ Mahdiemadi‏]
 جز    ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی به رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی ایران رده‌انبوه)
      ‏۰۹:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۰۲  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۶). . [Shamsoddin‏؛ Mahdiemadi‏]
 جز    ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی به رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی ایران رده‌انبوه)
      ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۰۲  اکبر هاشمی رفسنجانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۶). . [Shamsoddin‏؛ Mahdiemadi‏]
 جز    ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی به رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی ایران رده‌انبوه)
      ‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی (هات‌کت))
     ‏۱۰:۰۲  محمدجواد باهنر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۶). . [Shamsoddin‏؛ Mahdiemadi‏]
 جز    ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی به رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی ایران رده‌انبوه)
      ‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اعضای حزب جمهوری اسلامی (هات‌کت))
 جز   ‏۰۸:۵۴  ملا احمد نراقی‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۹۸۷). . [Roohish‏ (۵×)]
 جز    ‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز    ‏۰۸:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز    ‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز    ‏۰۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه علمی)
 جز    ‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۱۸۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز   ‏۰۸:۰۷  محمدمهدی نراقی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۷۷۳). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز    ‏۰۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۸۳۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تالیفات)
 جز   ‏۰۶:۴۷  سید روح‌الله موسوی خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برائت از مشرکین)
 جز   ‏۰۶:۴۵  مرتضی مطهری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (راه‌اندازی حسینیه ارشاد)

‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۱۲  الگو:جمهوری اسلامی ایران‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹۹). . [Roohish‏؛ Shamsoddin‏ (۴×)]
 جز    ‏۱۲:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)
 جز    ‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۰۲  انقلاب اسلامی ایران‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (روحانیان مخالف: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: افزایش ناوبری)
     ‏۱۱:۵۶ (سیاههٔ انتقال) . . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سید محمد عزالدین حسینی موسوی زنجانی را به سید عزالدین حسینی زنجانی منتقل کرد ‏
 جز   ‏۱۱:۴۷  علی شریعتی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزایش ناوبری)
 جز   ‏۱۱:۴۲  حسینیه ارشاد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: افزایش ناوبری)
 جز   ‏۱۱:۳۳  امام خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سید روح‌الله موسوی خمینی)
 جز   ‏۱۱:۳۱  الگو:امام خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)