تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ اوت ۲۰۱۸ ‏۱۲:۳۶
   
نام صفحه:

‏۱۸ اوت ۲۰۱۸

     ‏۰۸:۵۹  پودمان:Navbar‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۵۵). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (به روز رسانی از ویکی پدیای فارسی)

‏۱۶ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۷:۲۰  محمدحسین غروی اصفهانی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۳). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز    ‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۴ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۶:۴۶  سید محمد محقق داماد‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۱). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز    ‏۱۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)
 جز   ‏۱۲:۴۸  عبدالله مامقانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۳ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۱۱  محمدباقر بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۴۹  سید ابوالقاسم خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۲ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۲۳  شیخ مفید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: ویرایش منابع)

‏۱۱ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۸:۵۷  مقداد بن عبدالله حلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵۶). . [Alipour‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز    ‏۱۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
 جز   ‏۰۹:۴۹  الگو:مفسران شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)
 جز   ‏۰۷:۵۳  سید ابوالقاسم خویی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۲). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز    ‏۰۷:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)