تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ ‏۱۴:۲۰
   
نام صفحه:

‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۳۳  محمد بن حسن بن زین‌الدین عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌ها)
 جز   ‏۱۰:۲۵  ملا محمد اشرفی مازندرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز   ‏۰۹:۴۵  زرارة بن اعین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۹:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۸:۵۹  علم رجال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۳۵  آقا حسین خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۴ (سیاههٔ حذف) . . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ الگو:دیگر کاربردها را حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «الگو:دیگر کاربردها ۲»)

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۱۱  محمدتقی شوشتری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۹:۱۲  الگو:فقیهان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۵۳  محمد بن حسن بن زین‌الدین عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۴). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۰۸  عباسعلی عمید زنجانی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰). . [Shamsoddin‏؛ Roohish‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی نامه و تحصیلات)
 جز    ‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (اساتید)
 جز    ‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نویسندگان شیعه قرن14(شمسی) به رده:نویسندگان شیعه قرن ۱۴ (شمسی) رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۵۹  سید ابوالحسن اصفهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جزئی شناسه)

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۱۰  شیخ حر عاملی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۳). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۶۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۳۶  احمد بن حسین غضائری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۰۲  عبدالعزیز حلبی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۵۷  حسن بن داوود حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۴:۵۳  محمدرضا بن عبدالمطلب تبریزی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶۲). . [Hasaninasab‏؛ Zakeri‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۴:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (تالیفات)
 جز    ‏۰۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی نامه)
 جز    ‏۰۴:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی نامه)

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۶:۴۳  سید محمد حسینی شیرازی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۳). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)

‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۴۵  تاج العلماء‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۳). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۱۱:۲۶  علی بن یقطین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۲  سید مصطفی خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱۲). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش و لینک دهی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۳۸  سید ابوالقاسم کاشانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۱). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)