تغییرات مرتبط با الابحاث المفیدة فی تحصیل العقیدة (کتاب)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ اوت ۲۰۱۸ ‏۲۲:۳۶
   
نام صفحه:

‏۱۹ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۲۲  هادی المضلین (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۷:۱۳  نور الافهام فی علم الکلام (کتاب)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۴). . [Sarsm‏ (۴×)]
 جز    ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۷:۱۱  غایة المرام و حجة الخصام (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۷:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۷:۰۷  قواعد المرام فی علم الکلام (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۸ اوت ۲۰۱۸

     ‏۰۸:۵۹  پودمان:Navbar‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۵۵). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (به روز رسانی از ویکی پدیای فارسی)

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۸:۱۹  اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۴). . [Alipour‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی کتاب)
 جز    ‏۱۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (لید)

‏۱۴ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۶:۳۵  توبه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۳:۴۸  دلائل الامامة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۳). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش متن)

‏۱۳ اوت ۲۰۱۸

     ‏۰۶:۰۷  تصحیح الاعتقادات (کتاب)‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۵۳). . [P.motahari‏ (۳×)؛ Shamsoddin‏ (۶×)]
      ‏۰۶:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های آماده ترجمه (هات‌کت))
 جز    ‏۰۶:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز    ‏۰۶:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۹۰۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
      ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:کتاب‌های شرح، + رده:شرح‌‌های کتاب‌های کلامی شیعه (هات‌کت))
      ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:کتاب‌های شرح (هات‌کت))
 جز    ‏۰۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نقدهای شیخ مفید به صدوق)
 جز    ‏۰۵:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)