الگو:امامت و خلافت

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
امام علی
۱۱-۴۰
امام حسن
۴۰-۵۰
امام حسین
۵۰-۶۱
امام سجاد
۶۱-۹۵
امام باقر
۹۵-۱۱۴
امام صادق
۱۱۴-۱۴۸
امام موسی کاظم
۱۴۸-۱۸۳
امام رضا
۱۸۳-۲۰۳
امام جواد
۲۰۳-۲۲۰
امام هادی
۲۲۰-۲۵۴
امام‎عسکری۲۵۴-۲۶۰
امام زمان
۲۶۰-...
ابوبکر ۱۳-۱۱
عمر بن خطاب
۱۳-۲۵
عثمان بن عفان
۲۵-۳۵
امام علی۳۵-۴۰
امام حسن۴۰
معاویه بن ابی سفیان
۴۱-۶۱
مروان بن حکم۶۴-۶۵
عبدالملک بن مروان
۶۵-۸۵
ولید بن عبدالملک
۸۶-۹۶
سلیمان بن عبدالملک ۹۶-۹۹
عمر بن عبدالعزیز۹۹-۱۰۱
یزید بن عمر۱۰۱-۱۰۵
هشام بن عبدالملک
۱۰۵-۱۲۵
ولید بن یزید
ابراهیم بن ولید
مروان بن محمد ۱۲۷-۱۳۲
ابوالعباس سفاح۱۳۲-۱۳۶
منصور دوانیقی
۱۳۶-۱۵۸
مهدی عباسی ۱۵۸-۱۶۹
هادی عباسی
هاورن الرشید
۱۷۰-۱۹۳
امین۱۹۳-۱۹۸
مأمون
۱۹۸-۲۱۸
معتصم۲۱۸-۲۲۷
واثق ۲۲۷-۲۳۲
متوکل
۲۳۲-۲۴۷
منتصر
مستعین
معتز
مهتدی
معتمد