ویکی شیعه:تراگنجانش

از ویکی شیعه

تراگنجانش (به انگلیسی: Transclusion) عموماً به عمل ِ شامل‌شدن محتویات یک سند در سند دیگر گفته می‌شود. در مفهوم ویکی‌شیعه ای، این گزینه در مواقعی به‌کار می‌رود که محتویات یک صفحه، با به‌کارگیری الگوهای مدیاویکی و بدون اینکه در صفحات مختلف تغییری ایجاد شود، در آن صفحات نشان داده شود.

مثال

به زبان ساده، صفحه‌ای که شامل الگوی لایک است(شکلک مورد نظر) را می‌توان در صفحات دیگر استفاده کرد تا تصویر لایک را در قسمتی از صفحه نمایش دهیم.