ویکی شیعه:گزیدن نگاره برگزیده

از ویکی شیعه
 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/سردر

نامزدهای کنونی

 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/نمایی از بین الحرمین.jpg
 2. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/بقیع1.jpg
 3. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/آیت الله مرعشی بعد از نماز2.jpg
 4. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/نمایی از مسجد الحرام.jpg
 5. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/کعبه.jpg
 6. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/مرقد دعبل خزاعی.jpg
 7. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/گنبد حرم رقیه دختر امام حسین ع.jpg
 8. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/مسجد ایوب سلطان، استانبول.jpg
 9. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/حرم احمد بن موسی بن جعفر.jpg
 10. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/حرم امام رضا1.jpg
 11. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/مولود کعبه.jpg
 12. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/تابلوی عصر عاشورا.jpg
 13. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/تابلوی پناه (یتیم نوازی).jpg
 14. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/پانوراما کاظمین.jpg
 15. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/اصحاب فیل.jpg
 16. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/معراج.jpg

بازبینی نگاره‌های برگزیده

 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:گزیدن نگاره برگزیده/سردر بازبینی

ویکی‌شیعه:انتخاب نگاره برگزیده/بازبینی/آرامگاه و مقبره تیپو سلطان. .jpg

نامزدهای بسته شده

نامزدهای این بخش جمع‌بندی شده‌اند و برای بررسی افراد جمع‌بندی‌‌کننده در اینجا قرار داده شده‌اند، لطفاً در آن‌ها تغییری ایجاد نکنید و اگر نظری دارید در بحث ویکی‌شیعه:انتخاب نگاره برگزیده بنویسید. نامزدها ۳ روز در این بخش باقی می‌مانند تا دیگران بتوانند آن را بررسی کنند. ویکی‌شیعه:گزیدن نگاره برگزیده/توپ‌های تیپو سلطان.jpg