تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند، به‌صورت ضخیم نمایش می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۲ ‏۰۲:۳۸
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۲

      ‏۰۵:۰۲  (سیاههٔ درون‌ریزی‌ها) [Nazarzadeh‏ (۳×)]
      
‏۰۵:۰۲ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها پودمان:Documentation/config را از طریق بارگذاری پرونده درون‌ریزی کرد (۱ نسخه) ‏
      
‏۰۵:۰۲ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها الگو:توضیحات را از طریق بارگذاری پرونده درون‌ریزی کرد (۱ نسخه) ‏
      
‏۰۵:۰۲ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها پودمان:Documentation را از طریق بارگذاری پرونده درون‌ریزی کرد (۱ نسخه) ‏