تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ ‏۱۳:۰۳
   
نام صفحه:

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

      ‏۱۲:۵۳  امام الفقهاء (مجموعه تلویزیونی)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴). . [Abbasahmadi‏ (۳×)]
       ‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Abbasahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Abbasahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری\)
       ‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Abbasahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۶  بقیع‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۳۴۶). . [Abbasahmadi‏ (۲×)]
       ‏۱۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۳۴۶). . Abbasahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Abbasahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (دوره امویان (۴۱ تا ۱۳۲ق‍))

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۰:۴۲  امام الفقهاء (مجموعه تلویزیونی)‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۲۹۱). . [Shamsoddin‏ (۷×)]
 جز     ‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۰:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۰:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶۴۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۵۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۳۸۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

نو     ‏۱۹:۰۷  امام الفقهاء (مجموعه تلویزیونی)‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵٬۵۷۴). . [Shamsoddin‏؛ Roohish‏؛ Gholampour‏ (۷×)]
       ‏۱۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۲). . Gholampour (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۸). . Gholampour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۳:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:امام صادق (هات‌کت))
       ‏۱۲:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Gholampour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
       ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Gholampour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های بدون اولویت (هات‌کت))
       ‏۱۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Gholampour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:آثار هنری درباره امامان شیعه (هات‌کت))
       ‏۱۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Gholampour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مجموعه‌های تلویزیونی (هات‌کت))
نو      ‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵٬۱۸۰). . Gholampour (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات فیلم | عنوان = سریال امام الفقهاء | تصویر = سریال امام...» ایجاد کرد)

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

 جز    ‏۰۷:۳۱  زیارت اربعین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Mahdi1382 (بحث | مشارکت‌ها) (اهمیت)

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۰:۴۱  زیارت اربعین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (زیارت‌ناتمه منقول از عطیه عوفی)