درگاه:نهج البلاغه

از ویکی شیعه
بسم الله الرحمن الرحيم
نَهجُ‌البَلاغة
نام امام علی به خط کوفی بنایی

نَهجُ‌البَلاغة، برگزیده‌ای از گفته‌ها و نوشته‌های ادبی امیرالمومنین(ع) است که سید رضی آنها را در اواخر قرن چهارم قمری جمع آوری کرده است. این کتاب در سه قسمت خطبه‌ها، نامه‌ها، کلمات قصار دسته بندی شده است. نهج‌البلاغه یکی از کتاب‌های مورد توجه شیعیان برای حفظ کردن بعد از قرآن است. نهج‌البلاغه بعد از قرآن، بیشترین نسخه‌های خطی، شرح و تفسیر را در فرهنگ اسلامی به خود اختصاص داده است و بسیاری از متون ادبی فارسی و عربی بعد از قرآن از نهج‌البلاغه تاثیر پذیرفته‌اند. در زبان فارسی حدود ۳۹ ترجمه برای نهج‌البلاغه گزارش شده و در مورد آن بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب نوشته شده است.

 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه/box-footer
 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه‌های ویکی/box-header
مولود کعبه.jpg

تابلوی مولود کعبه اثر استاد فرشچیان

 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه/box-footer


 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه‌های ویکی/box-header
 • رب مفتون بحسن القول فيه. (ترجمه: بسا شیفته دلداده بدان که نام نیکش بر زبانها افتاده.)

(نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، قصار ۴۶۲، ص۴۴۲)

 • قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه. (ترجمه: اندکی که دوام آورد، به از بسیاری که ملال آورد.)

(نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، قصار ۴۴۴، ص۴۴۰)

 • ليس بلد بأحق بك من بلد، خير البلاد ما حملك. (ترجمه: شهری تو را از شهر دیگر بهتر نیست. بهترین شهرها آن بُوَد که در آنت آسایش زندگی است.)

(نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، قصار ۴۴۲، ص۴۴۰)

 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه/box-footer
 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه‌های ویکی/box-header

آفرينش آسمان و زمين و آدم • مردم پيش از بعثت، وصف پيمبر(ص) وگروهى از مردم • شقشقيه. درباره خلافت • موعظه مردمان • پس از رحلت رسول(ص) در پاسخ ابوسفيان وعباس • آماده براى اجراى حق • دربارهء بيعت شكنان • ادامه

 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه/box-footer
 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه‌های ویکی/box-header

به مردم كوفه هنگام بيرون شدن از مدينه وعزم بصره • به مردم كوفه پس از پيروزى بصره • به شريح، قاضى خويش • به يكى از اميران سپاه • به اشعث پسر قيس • به معاویه • ادامه

 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه/box-footer
 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه‌های ویکی/box-header
 • هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش نه پشتى تا سوارش شوند و نه پستانى تا شيرش دوشند - چنان زى كه در تو طمع نبندند -.
 • آن كه طمع را شعار خود گرداند خود را خرد نماياند، و آن كه راز سختى خويش بر هر كس گشود، خويشتن را خوار نمود. و آن كه زبانش را بر خود فرمانروا ساخت خود را از بها بينداخت.
 • بخل ننگ است و ترس نقصان، و درويشى کندکننده زبانِ- زيرك در برهان، و تنگدست بيگانه در ديار خود بَرِ همگان.
 • ناتوانى آفت است، و شكيبايى شجاعت و ناخواستن - دنيا - ثروت و پرهيزگارى سپرى - نگهدار - و رضا نيكو همنشين - و يار -.
 • دانش ميراثى است گزين و آداب، زيورهاى نوين - جان و تن - و انديشه آينه روشن.

ادامه

 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه/box-footer
 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه‌های ویکی/box-header

<imagemap>: تصویر نامحاز است یا وجود ندارد

قرآن کریم.jpeg
محمد.jpg
یا-علی.png

<imagemap>: تصویر نامحاز است یا وجود ندارد

اسلام قرآن پیامبر اسلام(ص) شیعه دانشمندان مسلمان
 1. تغییر_مسیر ويکی شيعه:درگاه/box-footer