باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

سال ۱۴۳۵ هجری قمری

(تغییرمسیر از ۱۴۳۵ق)


سال ۱۴۳۵ هجری قمری هزار و چهارصد و سی و پنجمین سال از سال شمار هجری قمری است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰ 

سال: ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ - ۱۴۳۵ - ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸

اول محرم این سال مصادف با سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ هجری خورشیدی است و پنجم نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی است.


محتویات

رویدادها

جمادی‌الآخر

رجب

درگذشته‌ها