باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

ويکی شيعه:مقاله‌های خوب

(تغییرمسیر از ویکی‌شیعه:مقاله‌های خوب)

مقاله‌های خوب ویکی‌شیعه

مقاله خوب.png

این فهرستی‌است از مقاله‌های خوب ویکی‌شیعه فارسی که طی فرایند اجماع‌یابی در ویکی‌شیعه:گزیدن مقاله‌های خوب به عنوان مقالهٔ خوب انتخاب شده‌اند. مقاله‌های خوب مقاله‌هایی هستند که کامل‌اند، ولی اشکالاتی نیز دارند و تقریباً برای تمام خوانندگان مفید هستند. این مقاله‌ها مشکل بارزی ندارند و میل به دستیابی به معیارهای یک دانشنامه را (گرچه نه به‌طور کامل) دارند. مقاله‌های کامل ویکی‌شیعه، مقاله‌های برگزیده هستند و مقاله‌های برگزیده پیش از گزینش باید برای مقاله‌های خوب نامزد شوند و مقاله‌های خوب نیز از معیارها پیروی کنند.

برای نامزدکردن یک مقاله برای خوبیدگی به ویکی‌شیعه:گزیدن مقاله‌های خوب بروید. در مورد خوب‌بودن نوشتار نامزدشده پس از حداقل یک هفته با توجه به اجماع کاربران تصمیم‌گیری خواهد شد.

اگر مقاله خوبی معیارهای یک مقاله خوب را ندارد برای بازبینی نامزد کنید.

ویکی‌شیعه فارسی هم‌اکنون ۷٬۳۰۴ مقاله دارد که ۱۹ تای آن‌ها مقالهٔ خوب هستند.

میانبرها:
وش:مخ
وش:خوب

مقاله‌های خوب:

محتویات

چهارده معصوم

اصحاب امامان

کتاب‌ها

وقایع

مناسبت‌ها

مفاهیم

عالمان

شهرها