باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

ویکی‌شیعه: زیرصفحه

(تغییرمسیر از ویکی‌شیعه:زیرصفحه)
رهنمودهای ویکی‌شیعه
محتوا
کپی مکنید
ابهام‌زدایی
چرندیات محض
جعل مکنید
صفحه‌های کاربری
سرشناسی مقاله
فهرست افراد
طبقه‌بندی
زیرصفحه‌ها
الگوها
فهرست‌ها
رده‌ها
ویرایش
جسور باشید
وب را بسازید
خلاصه ویرایش
اندازهٔ مقاله
درجه‌بندی
بحث
صفحه بحث
امضا کنید
رفتار
نزاکت
اخلال‌گری نکنید
آداب معاشرت
فرهنگ شهروندی
تازه‌کاران را نزنید!
صفحه‌های کاربری
بازی با سیستم
شیوه
شیوه‌نامه
شیوه‌نامه (پزشکی)
دستور خط
بخش آغازین

زیرصفحه‌ها صفحاتی هستند که با یک خط مورب از صفحه‌های والد جدا می‌شوند. قابلیت ایجاد زیرصفحه در تمامی فضاهای نام ویکی‌شیعه فعال است به جز در فضای نام اصلی (فضای نام مقاله‌ها) که در بیشتر پروژه‌های ویکی‌شیعه‌ها (از جمله ویکی‌شیعه فارسی) غیر فعال بوده و در نتیجه نمی‌توان برای مقالات زیرصفحه ساخت.

هر پیوندی که با یک / (خط مورب) شروع شود، یک پیوند به زیرصفحه‌ای از صفحهٔ حاضر خواهد بود و نام آن صفحه به صورت [‌[صفحهٔ مادر/زیرصفحه]] درج می‌شود؛ مثلا اگر در صفحهٔ کاربری‌تان پیوند [‌[/فهرست مشارکت‌ها]] را قرار دهید و روی آن کلیک کنید، به صفحه‌ای با عنوان «کاربر:مثال/فهرست مشارکت‌ها» خواهید رفت. برای زیرصفحات نیز می‌توان زیر صفحه ساخت. در ابتدای هر زیرصفحه، پیوندی به صفحهٔ مادر وجود دارد.

کاربردهای مجاز

  1. فضای نام کاربر: ساخت زیرصفحه‌هایی برای نگهداری، کار روی مقاله‌ها و غیره. مانند [‌‌[کاربر:مثال/کارگاه مقاله‌تراشی]] یا [‌[کاربر:مثال/مشارکت‌های من]‌].
  2. ویکی‌پروژه‌ها: زیرصفحه‌ها برای الگوهای خاص یا بحث‌ها و رهنمودها.
  3. درگاهها: ساخت زیرصفحه‌هایی برای نگهداری محتویات درگاه‌ها و الگوهای مربوط به درگاه.
  4. نظرخواهی برای حذف: زیرصفحه‌های یکایک نظرخواهی‌ها.
  5. صفحه‌های مستندات الگوها.
  6. بایگانی صفخه‌های بحث.

کاربردهای غیرمجاز

  1. نوشتن یک محتوای انشعاب یافته به منظور اجتناب از دیدگاه بی طرف.
  2. نوشتن بازبینی های عمده مقالات مثلاً، [[مقاله نمونه/موقت]] در فضای نام اصلی به نحوی که بتوان تصادفاً از طریق ویژه:مقاله تصادفی به آن رسید.- اینها را در فضای نام بحث بنویسید. برای مثال ویکی پدیا:صفحات کار را برای توضیحات بیشتر ببینید. همچنین از پیوندهای داخلی و خروجی مانند "بحث:.../موقت" که ممکن است تداعی مقاله دانشنامه بودن را بکند دوری کنید.