باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات

الحیاة السیاسیة للامام الرضا (کتاب)

۴ بایت اضافه‌شده، ‏۱۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۵
جز
چاپ و ترجمه
این کتاب در سال ۱۳۵۹ش توسط سید خلیل خلیلیان، با نام '''«زندگی سیاسی هشتمین امام»''' تلخیص و ترجمه شد. وی برای رعایت حال خواننده مناسب دانسته که متن اصلی کتاب را که بیش از پانصد صفحه است، فشرده کند و سپس ترجمه نماید. كتاب زندگی سیاسی هشتمین امام در سال ۱۳۶۳ش. در دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسید و تا سال۱۳۹۰ش بیست و سه بار تجدید چاپ شده است.
همچنین این كتاب با عنوان زندگانی سیاسی امام رضا(ع)، به وسیله دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم نیز ترجمه و در سال ۱۳۶۵ش توسط [[كنگره جهانی امام رضا(ع) ]] به چاپ رسیده است.
==پانویس==
۵۷٬۱۴۴
ویرایش