باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات

ادراء العاقلین و اخزاء المجانین (کتاب)

۸ بایت حذف‌شده، ‏۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۴
جز
بدون خلاصه ویرایش
میرلوحی خود در مقدمه کفایة المهتدی می‌نویسد:
''''«... و در این که رسم و عادت اکثر جهانیان این بوده که به ظاهر نگرند و در امور تابع یکدیگر شوند شکی نیست و دلیل بر این مطلب، حکایت شیخ محمد علی مشهدی و عبدالله متجنّن عاقل را کافی است... و چون دیدند اهل روزگار که ملای مکار با یکی از عامیان کج سلیقه کج رفتار میل به عبدالله متجنن نموده.... هر هوشمند که خواهد که بر احوال آن شیخ شیطان صفت مطلع شود کتاب [[نصیحت الکرام و فضیحت اللئام]] را که حضرت افادت و افاضت پناه یگانه ایام، [[محمد بن نظام الدین محمد المشهور بعصام]] از کتاب جناب عدالت مآب مؤید بتأییدات حضرت قادر غافر، [[ملامحمدطاهر]] انتخاب نموده و بر آن چیزی چند افزوده مطالعه نماید و اگر خواهد که آن متجنن ملحد را بشناسد رساله ادراءالعاقلین و اخزاءالمجانین را که این کمترین نوشته بنظر درآورد. ...»'''' <ref>کفایة المهتدی، نسخه خطی کتابخانه مجلس به شماره 14724</ref>
==نسخه شناسی==
این کتاب تا کنون چاپ نشده و تنها نسخه ناقصی از این کتاب به شماره 389 در کتابخانه آیت الله مرعشی وجود دارد.