باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

آمار رسانه‌ها

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

قالب‌های فشرده

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/zip.zip، .jar، .xpi، .sxc، .stc، .sxd، .std، .sxi، .sti، .sxm، .stm، .sxw، .stw۱ (۰٫۰۲۰۲%)۳٬۲۹۲٬۵۶۶ بایت (۳٫۱۴ مگابایت؛ ۰٫۳٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۳٬۲۹۲٬۵۶۶ بایت (۳٫۱۴ مگابایت; ۰٫۳%)

دفتر

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12.docm۲ (۰٫۰۴۰۵%)۳٬۱۷۸٬۹۶۱ بایت (۳٫۰۳ مگابایت؛ ۰٫۲۸۹٪)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx۱ (۰٫۰۲۰۲%)۳۳٬۰۹۹ بایت (۳۲ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۳۰۱٪)
application/vnd.oasis.opendocument.formula-template.otf۱ (۰٫۰۲۰۲%)۲۱۸٬۲۶۴ بایت (۲۱۳ کیلوبایت؛ ۰٫۰۱۹۹٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۳٬۴۳۰٬۳۲۴ بایت (۳٫۲۷ مگابایت; ۰٫۳۱۲%)

ویدئوها

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
video/mp4.mp4، .m4a، .m4p، .m4b، .m4r، .m4v۴ (۰٫۰۸۱%)۳۰٬۱۱۳٬۵۸۳ بایت (۲۸٫۷۲ مگابایت؛ ۲٫۷۴٪)
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۳ (۰٫۰۶۰۷%)۱۳٬۳۱۷٬۶۵۷ بایت (۱۲٫۷ مگابایت؛ ۱٫۲۱٪)
video/x-flv.flv۱ (۰٫۰۲۰۲%)۱۱٬۸۵۰٬۰۶۷ بایت (۱۱٫۳ مگابایت؛ ۱٫۰۸٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۵۵٬۲۸۱٬۳۰۷ بایت (۵۲٫۷۲ مگابایت; ۵٫۰۳%)

صدا

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۳ (۰٫۰۶۰۷%)۷٬۱۴۴٬۱۲۴ بایت (۶٫۸۱ مگابایت؛ ۰٫۶۵٪)
audio/mpeg.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۱ (۰٫۰۲۰۲%)۵٬۳۵۱٬۴۲۴ بایت (۵٫۱ مگابایت؛ ۰٫۴۸۷٪)
audio/mp3.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۱ (۰٫۰۲۰۲%)۱٬۲۶۸٬۳۸۴ بایت (۱٫۲۱ مگابایت؛ ۰٫۱۱۵٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۱۳٬۷۶۳٬۹۳۲ بایت (۱۳٫۱۳ مگابایت; ۱٫۲۵%)

طراحی‌ها (تصاویر برداری)

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/svg+xml.svg۱۳۹ (۲٫۸۱%)۶۰٬۲۹۲٬۱۶۹ بایت (۵۷٫۵ مگابایت؛ ۵٫۴۹٪)
application/acad.dwg۳ (۰٫۰۶۰۷%)۲۱۶٬۴۷۱ بایت (۲۱۱ کیلوبایت؛ ۰٫۰۱۹۷٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۶۰٬۵۰۸٬۶۴۰ بایت (۵۷٫۷۱ مگابایت; ۵٫۵۱%)

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۴٬۱۳۷ (۸۳٫۸%)۸۵۵٬۵۴۸٬۸۱۲ بایت (۸۱۵٫۹۱ مگابایت؛ ۷۷٫۹٪)
image/png.png، .apng۵۰۹ (۱۰٫۳%)۸۶٬۰۸۷٬۷۰۹ بایت (۸۲٫۱ مگابایت؛ ۷٫۸۴٪)
image/gif.gif۱۲۹ (۲٫۶۱%)۱۲٬۴۳۷٬۲۵۵ بایت (۱۱٫۸۶ مگابایت؛ ۱٫۱۳٪)
image/x-bmp.bmp۴ (۰٫۰۸۱%)۸٬۰۸۲٬۹۶۲ بایت (۷٫۷۱ مگابایت؛ ۰٫۷۳۶٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۹۶۲٬۱۵۶٬۷۳۸ بایت (۹۱۷٫۵۸ مگابایت; ۸۷٫۶%)

همه پرونده‌ها

حجم کل همه پرونده برای همهٔ پرونده‌ها: ۱٬۰۹۸٬۴۳۳٬۵۰۷ بایت (۱٫۰۲ گیگابایت)