باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

فهرست مراجع تقلید شیعه

(تغییرمسیر از مراجع تقلید)

فهرست مراجع تقلید شیعه فهرستی از مجتهدان شیعه که پس از وفات آیت‌الله بروجردی به مرجعیت رسیده‌ یا اینکه گروهی از شیعیان از آنان تقلید کرده‌اند. در این فهرست، نام ۵۹ تن از مراجع، ذکر شده که ۲۱ تن آن‌ها زنده هستند. مراجع زنده به‌ترتیب سال تولد و مراجع درگذشته به‌ترتیب سال درگذشت، گردآوری شده‌اند.

محتویات

مراجع زنده

معرفی کوتاه

این فهرست بر اساس سال تولد مراجع کنونی شیعیان تنظیم شده است.

ردیف نام تولد ساکن ردیف نام تولد ساکن
۱ لطف‌الله صافی گلپایگانی متولد: ۱۲۹۷ش قم ۱۲ عبدالله جوادی آملی متولد: ۱۳۱۲ش قم
۲ حسین وحید خراسانی متولد: ۱۳۰۰ش قم ۱۳ حسین مظاهری متولد: ۱۳۱۲ش اصفهان
۳ سید علی حسینی سیستانی متولد: ۱۳۱۰ش (۱۳۴۹ق) نجف ۱۴ یدالله دوزدوزانی متولد: ۱۳۱۴ش قم
۴ حسین نوری همدانی متولد: ۱۳۰۴ش قم ۱۵ سید محمدسعید حکیم متولد: ۱۳۱۴ش (۱۳۵۴ق) نجف
۵ ناصر مکارم شیرازی متولد: ۱۳۰۵ش قم ۱۶ محمدعلی گرامی قمی متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۶ سید محمدصادق روحانی متولد:۱۳۰۵ش (۱۳۴۵ق) قم ۱۷ سید کاظم حسینی حائری متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۷ سید موسی شبیری زنجانی متولد:۱۳۰۶ش (۱۳۴۶ق) قم ۱۸ سید علی خامنه‌ای متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) تهران
۸ عباس محفوظی متولد:۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق) قم ۱۹ سید محمدعلی علوی گرگانی متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۹ق) قم
۹ جعفر سبحانی تبریزی متولد: ۱۳۰۸ش (۱۳۴۷ق) قم ۲۰ بشیر حسین نجفی متولد: ۱۹۴۲م. هند نجف
۱۰ محمداسحاق فیاض متولد: ۱۳۰۹ش (۱۳۴۸ق) نجف ۲۱ سید محمدتقی مدرسی متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا
۱۱ محمدحسین نجفی متولد: ۱۳۱۱ش پاکستان

معرفی تفصیلی

فهرست مراجع تقلید کنونی شیعیان بر اساس سال تولد

ردیف تصویر معرفی حوزه علمیه سایت رسمی
۱   لطف‌الله صافی گلپایگانی
متولد: ۱۲۹۷ ش
او داماد سید محمدرضا گلپایگانی و
برادر علی صافی گلپایگانی است.
تحصیل: قم، نجف
مهم‌ترین استاد: سید حسین طباطبایی بروجردی
حوزه علمیه: قم
محل تدریس: مدرسه آیت‌الله گلپایگانی قم
مدتی است به‌علت کهولت سن تدریس ندارد.
سایت رسمی
۲   حسین وحید خراسانی
متولد: ۱۳۰۰ ش مشهد
تحصیل: مشهد، قم، نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خویی
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
مدتی است به‌علت کهولت سن تدریس ندارد.
سایت رسمی
۳   حسین نوری همدانی
متولد: ۱۳۰۴‌ش همدان
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۴   ناصر مکارم شیرازی
متولد: ۱۳۰۵‌ش. شیراز
کتاب تفسیر نمونه معروف‌ترین اثر اوست.
تحصیل: قم، نجف
مهم‌ترین استاد:سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۵   سید محمد صادق روحانی
متولد: ۱۳۰۵‌ش (۱۳۴۵ ق). قم
او برادر سید محمد روحانی است.
تحصیل: قم، نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: قم
سایت رسمی
۶   سید موسی شبیری زنجانی
متولد: ۱۳۰۶‌ش (۱۳۴۶ق) قم
او فرزند سید احمد شبیری زنجانی است.
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مدرسه فیضیه و مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۷   عباس محفوظی
متولد: ۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق)
رودسر گیلان
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: قم
سایت رسمی
۸   جعفر سبحانی تبریزی
متولد: ۱۳۰۸‌ش (۱۳۴۷ق) تبریز
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: قم
تدریس: حرم حضرت معصومه (س) قم
سایت رسمی
۹   محمداسحاق فیاض
متولد: ۱۳۴۸‌ق ولایت غزنی افغانستان
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خویی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۱۰   سید علی حسینی سیستانی
متولد: ۱۳۱۰‌ش (۱۳۴۹ ق) مشهد
تحصیل: مشهد. قم. نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: نجف
او سال‌هاست به دلایل امنیتی تدریس ندارد.
سایت رسمی
۱۱   محمدحسین نجفی
متولد: ۱۳۱۱‌ش پنجاب پاکستان
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید محسن حکیم
ساکن: پاکستان
سایت رسمی
۱۲   عبدالله جوادی آملی
متولد: ۱۳۱۲ش آمل
انتشار رساله در سال ۱۳۹۴ش
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مدرسه فیضیه قم و مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۱۳   حسین مظاهری
متولد: ۱۳۱۲ش اصفهان
تحصیل: قم
ساکن:اصفهان
تدریس: اصفهان
سایت رسمی
۱۴   یدالله دوزدوزانی
متولد: ۱۳۱۴ش تبریز
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید کاظم شریعتمداری
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۵   سید محمد سعید حکیم
متولد: ۱۳۱۴ش (۱۳۵۴ق) نجف
او نوه دختری سید محسن حکیم است.
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید محسن حکیم و حسین حلی
ساکن:نجف
سایت رسمی
۱۶   محمدعلی گرامی قمی
متولد: ۱۳۱۷ش(۱۳۵۷ق) قم
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
و سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۷   سید کاظم حسینی حائری
متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) کربلا عراق
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید محمدباقر صدر
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۸   سید علی خامنه‌ای
متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) مشهد
او رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
تحصیل: مشهد. قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: تهران
تدریس: حسینیه امام خمینی تهران
سایت رسمی
۱۹   سید محمدعلی علوی گرگانی
متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۹ق). نجف
تحصیل:قم
مهم‌ترین استاد: مرتضی حائری یزدی
ساکن: قم
تدریس: قم. مدرسه آیت‌الله گلپایگانی
سایت رسمی
۲۰   بشیر حسین نجفی
متولد: ۱۹۴۲م. هند
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۲۱   سید محمدتقی مدرسی
متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا
تحصیل: کربلا
مهم‌ترین استاد: سید محمد حسینی شیرازی
ساکن: کربلا
سایت رسمی

مراجع درگذشته

از سال ۱۳۴۰ ش تا کنون

مراجع تقلید درگذشته شیعه بعد از درگذشت حسین طباطبائی بروجردی در سال ۱۳۴۰ش به ترتیب سال درگذشت.

نام مرجع درگذشت ساکن تصویر نام مرجع درگذشت ساکن تصویر
۱ سید حسین بروجردی ۱۳۴۰ش
۱۳۸۰ق
بروجرد
قم
  ۲۰ سید محمد حسینی شیرازی ۱۳۸۰ش
۱۴۲۲ق
کربلا
قم
 
۲ سید عبدالهادی شیرازی ۱۳۴۱ش
۱۳۸۲ق
نجف   ۲۱ جواد تبریزی ۱۳۸۵ش
۱۴۲۷ق
قم  
۳ سید محسن حکیم ۱۳۴۹ ش
۱۳۹۰ق
نجف   ۲۲ محمد فاضل لنکرانی ۱۳۸۶ش
۱۴۲۸ق
قم  
۴ سید محمود حسینی شاهرودی ۱۳۵۳ش
۱۳۹۴ق
نجف   ۲۳ سید حسن طباطبایی قمی ۱۳۸۶ش مشهد  
۵ سید محمدهادی میلانی ۱۳۵۴ش
۱۳۹۵ق
مشهد   ۲۴ محمدتقی بهجت ۱۳۸۸ش
۱۴۳۰ق
قم  
۶ سید محمدباقر صدر ۱۳۵۹ش
۱۴۰۰ق
نجف   ۲۵ حسینعلی منتظری ۱۳۸۸ش
۱۴۳۱ق
قم  
۷ سید عبدالله شیرازی ۱۳۶۳ش
۱۴۰۵ق
مشهد   ۲۶ علی صافی گلپایگانی ۱۳۸۸ش گلپایگان  
۸ سید احمد خوانساری ۱۳۶۴ش
۱۴۰۵ق
تهران   ۲۷ سید محمد مفتی الشیعه ۱۳۸۹ش قم

 

۹ سید کاظم شریعتمداری ۱۳۶۵ش
۱۴۰۶ق
قم   ۲۸ سید محمدحسین فضل‌الله ۱۳۸۹ش لبنان  
۱۰ امام خمینی ۱۳۶۸ش
۱۴۰۹ق
قم
نجف
تهران
  ۲۹ مجتبی تهرانی ۱۳۹۱ش تهران  
۱۱ سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی ۱۳۶۹ش قم   ۳۰ سید عزالدین حسینی زنجانی ۱۳۹۲ش مشهد  
۱۲ سید ابوالقاسم خویی ۱۳۷۰ش نجف   ۳۱ سید یوسف مدنی تبریزی ۱۳۹۲ش قم

 

۱۳ هاشم آملی ۱۳۷۱ش قم   ۳۲ مسلم ملکوتی ۱۳۹۳ ش قم  
۱۴ سید عبدالاعلی سبزواری ۱۳۷۲ش نجف   ۳۳ سید محمدباقر شیرازی ۱۳۹۳ش مشهد

 

۱۵ سید محمدرضا گلپایگانی ۱۳۷۲ش قم   ۳۴ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ۱۳۹۵ش قم  
۱۶ محمدعلی اراکی ۱۳۷۳ش قم   ۳۵ سید محمود هاشمی شاهرودی ۱۳۹۷ش قم  
۱۷ سید محمد روحانی ۱۳۷۶ش
۱۴۱۸ق
قم   ۳۶ قربانعلی محقق کابلی ۱۳۹۸ش قم  
۱۸ سید محمد صدر ۱۳۷۷ش
۱۴۱۹ق
نجف   ۳۷ سید محمد حسینی شاهرودی ۱۳۹۸ش قم  
۱۹ علی غروی تبریزی ۱۳۷۷ش
۱۴۱۹ق
نجف   ۳۸ یوسف صانعی ۱۳۹۹ش
۱۴۴۲ق
قم