باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

مفیدالدین ابوعبدالله محمد بن علی اسدی حلی مشهور به اِبن جًُهَیم از مشایخ اجازه شیعی در قرن هفتم قمری و استاد علامه حلی است.

محمد بن علی اسدی
اطلاعات فردی
نام کامل: مفیدالدین ابوعبدالله محمد بن علی اسدی حلی
لقب: ابن جهیم
اطلاعات علمی
شاگردان: علامه حلیحسن بن داوود حلیعبدالکریم
اجازه روایت از: سید فخار بن معد موسوی

محتویات

نسب و تولد

ابن طاووس نام جد بزرگ او را جهم ضبط کرده است‌.[۱] از تاریخ تولد و وفات وی اطلاعی در دست نیست، اما از بررسی احوال مشایخ و راویان وی می‌توان نتیجه گرفت که در طبقه محقق حلی(درگذشته۶۷۶ق) بوده است.

شخصیت علمی

از آنچه علامه حلی درباره ملاقات خواجه نصیرالدین طوسی با محقق حلی در حله و گفتگوی آن دو نقل کرده‌، چنین برمی‌آید که ابن جهیم یکی از سرآمدان عصر خود در اصول عقاید و اصول فقه بوده است‌.[۲] افزون بر این‌، فقاهت وی مورد اذعان علامه حلی‌[۳] و ابن طاووس[۴] نیز بوده است‌. حر عاملی او را ادیب و شاعر نیز دانسته است‌.[۵]

اسناد روایات مختلف‌[۶] نشان می‌دهد که ابن جهیم از مشایخ اجازه بوده و حر عاملی وی را صدوق دانسته است‌.[۷]

مشایخ و شاگردان

سید فخار بن معدّ موسوی از مشایخ او بوده است.[۸] در میان راویان و شاگردان وی نیز نام کسانی چون علامه‌حلّی[۹]، حسن بن داوود حلی[۱۰] و سید عبدالکریم بن طاووس[۱۱] به چشم می‌خورد.

از سندی از شهید اول[۱۲] برمی‌آید که سید مجدالدین محمد بن علی، پدر عمیدالدین نیز بدون واسطه از وی روایت کرده است‌.

پانویس

 1. ابن طاووس، فرحة الغری، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م، ص‌۱۰۹؛ نک: شهید اول، الاربعون حدیثاً، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م، ص۳۰؛ حر عاملی، امل الامل، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م، ج۲، ص۲۵۴؛ بحرانی، لؤلؤة البحرین، مؤسسة آل البیت، ص۲۶۵
 2. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م، ج۱۰۴، ص۶۴.
 3. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م، ج۱۰۴، ص۶۴
 4. ابن طاووس، فرحة الغری، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م، ص‌۱۰۹.
 5. بحرانی، لؤلؤة البحرین، مؤسسة آل البیت، ج۲، ص۲۵۳.
 6. حلی، رجال، ۱۳۴۲ش، ص۸؛ ابن طاووس، فرحة الغری، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م، ص۱۰۹؛ شهید اول، الاربعون حدیثاً، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م، ص۳۰، ۷۸، ۸۷
 7. بحرانی، لؤلؤة البحرین، مؤسسة آل البیت، ج۲، ص۲۵۳
 8. حلی، رجال، ۱۳۴۲ش، ص۸؛ ابن طاووس، فرحة الغری، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م، ص‌۱۰۹.
 9. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م، ج۱۰۴، ص۶۴.
 10. حلی، رجال، ۱۳۴۲ش، ص۷-۸.
 11. ابن طاووس، فرحة الغری، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م، ص‌۱۰۹.
 12. شهید اول، الاربعون حدیثاً، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م، ص‌۸۷

منابع

 • ابن طاووس، عبدالکریم، فرحة الغری، نجف، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م.
 • بحرانی، یوسف، لؤلؤة البحرین، به کوشش محمد صادق آل بحر العلوم، قم، مؤسسة آل البیت.
 • حر عاملی، محمد، امل الامل، به کوشش احمد حسینی، بغداد، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 • حلی، حسن، رجال، به کوشش جلال‌الدین محدث، تهران، ۱۳۴۲ش.
 • شهید اول، محمد، الاربعون حدیثاً، قم، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
 • مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.

پیوند به بیرون