باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

فهرست اصحاب امام حسن مجتبی(ع)

(تغییرمسیر از فهرست اصحاب امام حسن مجتبی)

اصحاب امام حسن مجتبی، به کسانی اشاره دارد که در منابع شیعه از آنها به عنوان راوی و صحابی امام حسن مجتبی یاد شده است.

محتویات

تعداد

آمار دقیقی از تعداد اصحاب امام حسن مجتبی وجود ندارد. در رجال برقی فقط به افراد شاخص در اصحاب امام حسن اشاره شده است.[۱]شیخ طوسی در کتاب رجال حدود ۴۰ نفر را به عنوان یاران و کسانی که از امام حسن روایت کرده‌اند برمی‌شمرد.[۲] در کتاب اصحاب امام حسن مجتبی(ع)، شرح‌حال ۳۱ تن از آنها آمده است.[۳]

اصحاب امام حسن به سه گروه تقسیم می‌شوند:

 1. کسانی که جزو صحابه پیامبر اکرم(ص) بوده‌اند.
 2. یاران و اصحاب امیرالمومنین(ع).
 3. تابعین بعد از امیرالمومنین(ع).

صحابه پیامبر(ص)

اصحاب امیرالمومنین(ع)

 1. مسلم بن عقیل (۶۰ق)
 2. میثم تمار (۶۰ق)
 3. حبیب بن مظاهر (۶۱ق) از شهدای کربلا
 4. سعد بن حارث خزاعی (۶۱ق) از شهدای کربلا
 5. قاسط بن زهیر تغلبی (۶۱ق) از شهدای کربلا
 6. مقسط بن زهیر تغلبی (۶۱ق) از شهدای کربلا
 7. کردوس بن زهیر تغلبی (۶۱ق) از شهدای کربلا
 8. شبیب بن عبدالله نهشلی (۶۱ق) از شهدای کربلا
 9. مسیب بن نجبه (۶۵ق)
 10. عبدالله بن وال تیمی شهادت در عین‌الورده (۶۵ق)
 11. حارث بن عبدالله همدانی (۶۵ق)
 12. رفاعة بن شداد بجلی (۶۶ق)
 13. احنف بن قیس (۶۷ق)
 14. ابوالاسود دوئلی (۶۹ق)
 15. سلیم بن قیس هلالی (۷۶ق)
 16. حبة بن جوین عرنی (۷۶ق)
 17. محمد بن حنفیه (۸۱ق)
 18. زاذان ابوعمرو (۸۲ق)
 19. کمیل بن زیاد نخعی (۸۲ق)
 20. اصبغ بن نباته، از اعضای شرطة الخمیس
 21. لوط بن یحیی (۱۵۷ق) شیخ طوسی او را در زمره یاران امام حسن(ع) آورده است.
 22. أشعث بن سوار
 23. حبابه والبیه
 24. رشید هجری
 25. سفیان بن أبی لیلی همدانی
 26. عبایه بن عمرو بن ربعی
 27. عمرو بن قیس المشرقی
 28. جعیدالهمدانی
 29. سعد بن مسعود ثقفی
 30. سفیان بن ابی لیلا همدانی
 31. عبایه بن عمرو بن ربعی
 32. سعید بن قیس همدانی[۵] [۶].

تابعین

 1. قیس بن اشعث
 2. انس بن خالد
 3. مالک بن ضمره
 4. بشیر همدانی
 5. جارود بن ابی بشیر
 6. حبه بن عدی
 7. سفیان بن صرد خزاعی
 8. سوید بن غفله
 9. جارود بن منذر
 10. حذیفه بن اسید الغفاری
 11. مسلم البطین
 12. مسعود بن مالک مولی أبی وائل (ابا رزین)
 13. هلال بن نساف
 14. ابواسحاق الهمدانی
 15. کیسان بن کلیب
 16. ابواسحاق السبیعی
 17. فاطمه دختر حبابه والبیه.[۷]

پانویس

 1. برقی، رجال البرقی، ۱۴۲۸ق.
 2. طوسی، رجال طوسی، ۱۴۱۵ق، ص۹۳.
 3. یوسفی غروی، اصحاب امام حسن مجتبی علیه‌السلام، ۱۳۹۶ش.
 4. طوسی، رجال طوسی، ۱۴۱۵ق، ص۹۳.
 5. طوسی، رجال طوسی، ۱۴۱۵ق، ص۹۳.
 6. یوسفی غروی، اصحاب امام حسن مجتبی، ۱۳۹۶ش.
 7. طوسی، رجال طوسی، ۱۴۱۵ق، ص۹۳.

منابع

 • برقی، احمد بن عبدالله، رجال البرقی، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۲۸ق.
 • طوسی، محمد بن حسن، رجال طوسی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
 • یوسفی غروی، محمد هادی و جمعی از پژوهشگران، اصحاب امام حسن مجتبی علیه‌السلام، قم، پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام، ۱۳۹۶ش.